Giáo hội chắc chắn không phong chức linh mục cho phụ nữ

Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói Chúa Giêsu chỉ chọn đàn ông làm môn đệ

PopeFrancis-01Nov2016-25.jpg
Chúa Giêsu chỉ chọn đàn ông làm môn đệ, nên việc phong chức
linh mục cho phụ nữ trong Giáo hội Công giáo là không thể được,
Đức Thánh cha nói.

Giáo hội Công giáo khẳng định không thể phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ và đây là giáo huấn chắc chắn không thể thay đổi, Đức Thánh cha Phanxicô nói.

Trong cuộc họp báo chí trên máy bay hôm 1-11, một phóng viên hỏi Đức Thánh cha Phanxicô liệu có thể một ngày nào đó Giáo hội Công giáo có linh mục nữ và giám mục nữ không, theo CNS.

Đức Thánh cha trả lời là vấn đề đã được Thánh Gioan Phaolô II giải quyết năm 1994. Ngài dạy rằng do Chúa Giêsu chỉ chọn đàn ông làm môn đệ, nên việc phong chức linh mục cho phụ nữ trong Giáo hội Công giáo là không thể được.

Khi được hỏi: “Thật không? Không bao giờ sao?” ngài trả lời: “Nếu đọc kỹ lời tuyên bố của Thánh Gioan Phaolô, theo hướng dẫn đó, là đúng”.

(UCAN 04.11.2016)