Gp.Thanh Hóa sắp có thêm nhiều giáo sĩ

ùi Chu, 23/07/2015 (gpbuichu.org) – Mới đây, linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bề Trên Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa đã có thư gửi tới quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa  trong Giáo phận liên quan đến việc điều tra ứng viên lên chức linh mục và phó tế.
 
Theo đó, có 09 thầy đã đệ đơn xin lãnh chức linh mục, và 04 thầy xin lãnh chức phó tế. Danh tính quý thầy xin lãnh chức linh mục gồm:
 
1. Thầy Giuse Phạm Văn Công, 38 tuổi, quê Thái Yên, hiện giúp xứ Phú Bình.
2. Thầy F.x Nguyễn Quốc Cường, 39 tuổi, quê Chính Tòa, hiện giúp xứ Hải Lập
3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Linh, 34 tuổi, quê Thái Yên, hiên giúp xứ Chính Tòa.
4. Thầy Phêrô Đậu Văn Hải, 31 tuổi, quê Thanh Thủy, hiện giúp Tòa Giám Mục.
5. Thầy Gioan Thần Văn Hưng, 33 tuổi, quê Phương Nam, hiện giúp xứ Kẻ Vàng.
6. Thầy Giuse Nguyễn Văn Kế, 33 tuổi, quê Phước Nam, hiện giúp Tiểu Chủng Viện.
7. Thầy Giuse Trần Văn Quang, 31 tuổi, quê Tam Tổng, hiện giúp Văn Phòng TGM.
8. Thầy F.x Võ Xuân Quang, 32 tuổi, quê Phúc Lãng, hiện giúp xứ Điền Hộ.
9. Thầy Giuse Trịnh Văn Tam, 35 tuổi, gốc Đa Phạn, hiện giúp xứ Cổ Định.
 
Danh tính quý thầy dự định sẽ được lãnh chức Phó tế:
 
1. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Dân, 32 tuổi, quê Yên Khánh, hiện giúp xứ Nghi Sơn.
2. Thầy Anrê Nguyễn Văn Thạo, 32 tuổi, quê Ngọc Đỉnh, hiện giúp xứ Hữu lễ.
3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vĩnh, 30 tuổi, quê Kiến An, hiện giúp xứ Tân Đạo.
4. Thầy Phaolô Trương Đức Hưng, 35 tuổi, quê Ba Làng, hiện đang du học tại Mỹ.
Được biết, danh tính quý thầy đã được rao tại các Giáo xứ trong Giáo phận vào các ngày Chúa Nhật XV,XVI và XVII, tức ngày 12, 19 và 26/07/2015 tới đây.
 
Bởi chức Thánh thực sự quan trọng và có liên quan trực tiếp đến các ứng viên, nên linh mục Phó Bề Trên Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa đã yêu cầu giới hữu trách điều tra kỹ lưỡng tư chất ứng viên theo giáo luật, và nếu ứng viên nào mắc ngăn trở, buộc phải trình với giáo quyền trước ngày15/08/2015.
 
Trong tình hiệp thông, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ứng viên linh mục trở nên như lòng Chúa mong ước và phó tế luôn chu toàn sứ vụ nên người phục phụ theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu, Đấng đã đến trong nhân loại là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. 
 
Bắc Phú