GP Vĩnh Long : Thánh Lễ tạ ơn kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Với ý chỉ của Mẹ Hội Thánh, hôm nay, 13 tháng 11 năm 2016, các Giáo Hội địa phương cử hành Thánh Lễ tạ ơn kết thúc Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót. Cùng hiệp trong ý chỉ và tâm tình đó, Giáo Phận nhỏ bé Vĩnh Long cũng đã tổ chức Thánh Lễ tạ ơn cũng như khép lại Năm Thánh Lòng Thương Xót trong giáo phận.
          Từ sáng sớm, nhiều Cha và nhiều cộng đoàn từ khắp các họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long đã tề tựu về Thánh Đường Chính Tòa – Ngôi Nhà Mẹ của giáo phận. Niềm vui, niềm hân hoan và những nụ cười và những câu chuyện được trao cho nhau trong tâm tình của con cái Chúa.
          9 giờ 30, cộng đoàn cùng nghe Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy tóm lược một chút ý nghĩa về Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót và đặc biệt ý nghĩa của ngày Lễ kết thúc Năm Thánh hôm nay.
          Sau lời dẫn Lễ của Cha Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy, cộng đoàn cùng hướng về cuối Nhà Thờ để đón đoàn đồng tế. Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn kết thúc Năm Thánh hôm nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Cùng đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện Giáo Phận, cùng quý Cha quản hạt và quý Cha trong giáo phận.
          Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ với cộng đoàn ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay.
          Bài Tin Mừng được Cha Vinhsơn Lý Tấn Phúc công bố, Đức Cha chia sẻ về trang Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe. 
          Bài chia sẻ hôm nay, Đức Cha nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa với dân. Đó là nền tảng mà chúng ta cậy nhờ lòng thương xót và chúng ta cậy vào lòng thương xót Chúa trong cả cuộc đời mình.
          Đức Cha cũng nhắc đến hình ảnh Đức Maria với 3 kinh nghiệm về lòng thương xót Chúa trong kinh Magnificat : 
Mẹ Maria nhận lòng thương xót của Chúa, Thiên Chúa thực hiện những điều lạ lùng với Mẹ cho đến nỗi mọi thế hệ khen ngợi Mẹ trong khi Mẹ là con người nhỏ bé. 
Mẹ Maria đón nhận lòng thương xót Chúa với lòng khiêm tốn. Mẹ Maria nhắc cho chúng ta Thiên Chúa ban ân huệ cho những ai kính sợ Ngài … 
Thiên Chúa thực hiện lời hứa của mình với con cái của Abraham. Qua Môsê, Giôsuê, Đavit … Thiên Chúa dẫn đưa dân của Ngài. Mẹ Maria mang Đấng Cứu Thế đến trần gian thông qua thập giá, sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa cứu độ chúng ta qua thập giá và sự phục sinh của Ngài.
Qua tâm tình đó, chúng ta cảm tạ và cầu xin lòng thương xót của Chúa đến chúng ta. Chúng ta sống trong tâm tình chờ đợi ngày tận cùng đến với thế giới, với mỗi người chúng ta. Cho dù hôm nay ngày hôm nay là ngày bế mạc, chúng ta cũng tiếp tục sống tâm tình lòng thương xót của Chúa đó là cố gắng tuyên xưng, sống lòng thương xót của Chúa và đặc biệt chúng ta luôn thỉnh cầu lòng thương xót chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 
          Thánh Lễ tạ ơn kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót khép lại nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn trào tràn trên nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta là những tội nhân (như Đức Thánh Cha Phanxicô tự nhận về mình) luôn luôn hướng về cũng như chạy đến với Lòng Thương Xót của Chúa để được Chúa xót thương và cho hưởng nhan Thánh Chúa. 
Người Giồng Trôm