HĐGM VN họp Hội nghị Thường niên

Bùi Chu, 14/04/2015 (gpbuichu.org) – Chiều qua, Thứ Hai, 13/04/2015, tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Tp. HCM đã diễn ra buổi khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ đầu tiên của HĐGMVN trong năm nay. Theo đó, Hội nghị bắt đầu từ ngày 13/4  và sẽ kết thúc vào ngày 16/4/2015.
 
Đến tham dự Hội nghị vào sáng 14/4, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, 32 giám mục thuộc 25 giáo phận và cha giám quản giáo phận Vĩnh Long.
 

 
Tại Hội nghị, Đức TGM Leopoldo Girelli không quên chúc mừng HĐGMVN có thêm tân Hồng Y. Niềm vui càng được nhân lên khi ngài cho biết Đức Hồng Y của Việt Nam được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm thành viên cố vấn cho Bộ Loan báo Tin Mừng và Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình.
 
Cũng trong dịp này, Đức TGM Leopoldo đã dẫn lời của Đức Thánh Cha để chia sẻ về Đời sống thánh hiến. Ngài nói:“ đời sống thánh hiến là một di sản quý báu của Hội thánh cần phải được trân trọng và phát triển”. Vị Đại Diện Tòa Thánh nhận định rằng so với các nơi trên thế giới, ơn gọi tại Việt Nam còn rất phong phú. Tuy nhiên, cần phải quan tâm hơn nữa đến chiều kích loan báo Tin Mừng tại các vùng ngoại vi, quan tâm hội nhập văn hóa khi tìm kiếm ơn gọi trẻ. Bên cạnh đó, cần giúp cho mọi người hiểu biết và yêu mến hơn nữa bản chất và sứ mạng của đời sống thánh hiến.
 
Được biết, Hội nghị đã đưa ra một số vấn đề cần thảo luận như: việc xúc tiến thành lập Học viện Công giáo, tiến trình thỉnh nguyện xin mở án phong chân phước cho các Đức giám mục Lambert de la Motte và François Pallu, hiện tình di dân và các vấn đề mục vụ liên quan đến di dân…
 
Bắc Phú