Hình ảnh Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach

Đại hội Lòng Chúa Thương Xót do Dòng Chúa Cừu Thế tổ chức tại Long Beach qui tụ hàng ngàn người tham dự sốt sắng, đặc biệt có sự hiện diện của Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Tốt


Xem hình ảnh
Joseph Nguyễn Ký

Đại hội Lòng Chúa Thương Xót do Dòng Chúa Cừu Thế tổ chức tại Long Beach qui tụ hàng ngàn người tham dự sốt sắng, đặc biệt có sự hiện diện của Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Tốt