Hình lễ bổn mạng L.M Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng 4/10/2016

Thánh lễ đồng tế kính Thánh  Phanxicô Assisi cũng là bổn mạng Linh mục Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng (Chánh xứ Tân Hương, nguyên hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì)  vào lúc 17giờ30 ngày 4/10/2016 tại giáo xứ Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 

]

 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì