Hội đồng Hồng y Tư vấn kết thúc phiên họp thứ mười

Hai cơ quan mới sẽ được thành lập: một về lĩnh vực truyền thông và một thuộc lĩnh vực tư pháp để xét xử các vụ giám mục lạm dụng chức vụ về tội ấu dâm: đó là một trong các nội dung của thông cáo được công bố sau khi kết thúc phiên họp mới đây của Hội đồng Hồng y tư vấn nhằm giúp Đức Thánh Cha soạn thảo một Tông hiến mới về việc tổ chức giáo triều.

 

Hội đồng Hồng y tư vấn, còn gọi là Hội đồng C9, đã nhóm phiên họp lần thứ mười từ hôm thứ Hai 08-06 đến sáng thứ Tư 10-06 tại Nhà khách Santa Marta ở Vatican, chỉ vắng mặt Đức hồng y Monsengwo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự các buổi họp của Hội đồng trong ngày thứ Ba.

 

Có ba vấn đề quan trọng đã được thảo luận: cải cách kinh tế, bảo vệ trẻ vị thành niên và cải tổ ngành truyền thông của Toà Thánh. Đức hồng y Pell, chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế nhắc lại nội dung của các công việc đã thực hiện trong những tuần lễ vừa qua, chẳng hạn như việc phê chuẩn Quy chế mới của quỹ hưu trí hay cập nhật các cấu trúc đặt dưới sự kiểm soát và giám sát của Hội đồng Kinh tế.

 

Đức hồng y Pell cũng trình bày ba nhóm làm việc mà ngài đã quy tụ để phân tích các nguồn tài chính và đầu tư, quản lý nguồn nhân lực và khảo sát các hệ thống thông tin hiện có và kiểm tra tính tương thích cũng như hiệu quả của các hệ thống này.

 

Đức hồng y O’Malley, nhân vật hàng đầu của cuộc đấu tranh chống lạm dụng tình dục, đã trình bày một sáng kiến ​​của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên liên quan đến các tố cáo lạm dụng chức vụ giám mục cũng như các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế của các giáo sĩ.

 

Có năm đề nghị đã được trình lên Đức Thánh Cha để xin phê chuẩn. Trước hết là giao cho các Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo và Bộ Các Giáo hội Đông phương thẩm quyền tiếp nhận và điều tra các tố cáo lạm dụng chức vụ giám mục. Đồng thời xin Đức Thánh Cha uỷ quyền cho Bộ Giáo lý Đức tin xét xử các giám mục bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ. Để thực hiện mục tiêu này, xin Đức Thánh Cha thành lập một ban tư pháp mới thuộc Bộ [Giáo lý Đức tin] và bổ nhiệm nhân sự. Đức Thánh Cha cũng cần bổ nhiệm một thư ký giúp cho vị Bộ trưởng về những gì liên quan đến tòa án này. Cuối cùng, đề nghị lượng giá công việc sẽ được tiến hành năm năm sau khi thực hiện các đề nghị này.

 

Đề tài cuối cùng trong nghị trình là ngành truyền thông của Toà Thánh. Đức ông Viganò, Giám đốc CTV (Trung tâm Truyền hình Vatican), và là chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Vatican được Đức Thánh Cha thành lập ngày 23-04-2015, đã trình bày một dự án cải cách sẽ thực hiện trong bốn năm. Dự án này nhằm tiết kiệm nhân lực và hợp nhất dần dần các cơ quan liên quan: Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Toà Thánh, Đài phát thanh Vatican, CTV, nhật báo Osservatore Romano, Phòng nhiếp ảnh, Nhà xuất bản Vatican, Nhà in Vatican và Phòng Internet của Toà Thánh. Dự án cũng dự trù thành lập một cơ quan trong những tháng tới để quản lý toàn bộ lĩnh vực truyền thông. Dự án này được các hồng y đánh giá tích cực.

 

Bản thông cáo về phiên họp của Hội đồng C9 cũng cho biết Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình sẽ gửi đến các giám mục trên toàn thế giới những thông tin về Thông điệp của Đức Thánh Cha [về sinh thái] sẽ được ban hành vào ngày 18 tháng Sáu tới để giúp các ngài giải thích và chú giải Thông điệp một cách thích đáng.

 

Trong số nhiều vấn đề được đem ra thảo luận, các vị hồng y đã xem xét một dự thảo lời mở đầu của Tông hiến sẽ ban hành. Phiên họp thứ mười một của Hội đồng Hồng y Tư vấn sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Chín tới.

 

(Minh Đức, WHĐ 13.06.2015)