Lãnh đạo Huynh Đoàn Thánh Piô X bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp thức hoá

Giám mục Bernard Fellay, là nhà lãnh đạo của Huynh Đoàn Thánh Piô X, đã thể hiện sự lạc quan về triển vọng có thể đạt được một thỏa thuận với Vatican trong một cuộc phỏng vấn dài dành cho tờ National Catholic Register của Hoa Kỳ.

BernardFellay.jpg

Đức Cha Fellay nói rằng dưới triều Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, cuộc đàm phán giữa Huynh Đoàn Thánh Piô X và Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã tìm ra một hướng đi mới, trong đó các quan chức Vatican không còn đòi hỏi đó các nhóm ly khai truyền thống phải hoàn toàn chấp nhận giáo lý của Công Đồng Vatican II. Ông nói trong khi cuộc đàm phán tiếp tục, “Rôma trở nên mềm mỏng hơn.”

Theo nhà lãnh đạo của Huynh Đoàn Thánh Piô X, tình hình có vẻ nghịch lý, trong khi Huynh Đoàn tiếp tục chê bai những thay đổi trong giáo huấn của Giáo Hội, cùng lúc đó các quan chức Vatican lại càng đi gần hơn đến việc hợp thức hoá Huynh Đoàn.


(Đặng Tự Do, VCN 19.05.2016)