Lạy Chúa, Con Đây! (94)

Lạy Chúa
mỗi khi có dịp bước chân vào nhà thờ
rất nhiều bạn bè không công giáo hay hỏi con: 
tại sao ở giữa lòng ngôi thánh đường đẹp đẽ như thế
lại là cây Thập Giá, treo một con người chết trần trụi? 
tại sao ở nơi trang trọng và tôn nghiêm như thế
lại đặt hình ảnh tột cùng của sự khổ đau
của thất bại, của nát tan, của cái chết?…

Thập giá là hình ảnh lý tưởng
của một sự từ bỏ hoàn toàn và mất mát vĩnh viễn
của một lời một mời gọi và chất vấn không ngừng 
cho những người dám bước theo Chúa. 
Lạy Chúa, con đã làm gì, con đang làm gì, 
và con sẽ phải làm gì cho Chúa?

Xin dạy con chiêm ngắm không ngừng 
Đấng chịu đóng đinh trên Thập Giá 
Đấng đã dám liều mình chết đi vì yêu con, 
để từ nơi cội nguồn Thập Giá
con không chỉ học được cách sống
mà còn học được cách chết, 
chết để cho nhiều người khác được sống.

Xin cho con đủ can đảm và trung thực để nhận ra: 
nếu Thập Giá của Chúa không được đặt ở trung tâm
của trọn vẹn đời sống đức tin của con
thì việc bỏ mình vác thập giá mình mà theo Chúa
chỉ là một lý thuyết bóng bẩy và đẹp đẽ
nhưng lại chẳng có một âm hưởng thực tế nào! 
Ước gì cách con đón nhận Thập Giá mỗi ngày
là một lời chứng sống động và hữu hiệu
về tình yêu, về giá trị cứu độ của Thánh Giá Chúa.

Cao Gia An, S.J.