Lectio divina Chúa Nhật IV PS

Đọc hiểu: 
 
Hôm nay, bài Tin mừng nói về người Mục Tử Nhân Lành. Đây cũng là chủ đề của phụng vụ Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh hàng năm. Bài Tin mừng đề cao lòng can đảm của Người mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy quà tặng lớn lao là sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Chúa Cha không đợi cho đến ngày chúng ta lìa đời mới ban cho chúng ta sự sống ấy, nhưng Ngài ban cho chúng ta ngay từ bây giờ. Bài đọc thứ nhất diễn tả hình ảnh Đức Kitô – Người Mục Tử Nhân Lành đích thực; Người là viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường.
 
Suy niệm: 
 
Nếu chúng ta đang thi hành công việc và bổn phận của mình với ý hướng được nhìn nhận và khen thưởng, thì chúng ta không thực sự là môn đệ Đức Kitô. Chúng ta đang đồng hành với những người được trao phó cho chúng ta như thế nào?
 
Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa, có lúc con hầu như muốn bỏ cuộc, vì đang khi thực hiện những điều tốt lành mà lại bị ngược đãi. Có lúc con gần như muốn chạy trốn khỏi gia đình và cộng đoàn vì không thấy mình được nhìn nhận và tôn trọng. Nhưng, chính Chúa đã cho con trải nghiệm sự bất xứng để dạy con biết khiêm nhường. Chính Chúa đã làm cho con ra yếu đuối để con được trở nên mạnh mẽ. Lạy Chúa của lòng con mến yêu, con xin tạ ơn Ngài vì những bài học quý báu mà Ngài đã dành cho con. Amen.
 
Thực hành:
 
Hãy đến nói lời cảm ơn với chủ nhân (thủ trưởng, bề trên) của bạn vì đã điều hành tốt đẹp những công việc trong phận vụ của bạn.

Nguồn Daily Gospel 2015