Liên tôn kêu gọi tôn trọng môi sinh

PARIS: Đại diện các Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống và Do thái đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng môi sinh, để giảm bớt các tai ương thiên nhiên trên trái đất.

 

Lời kêu gọi liên tôn đã được đưa ra sau phiên họp tại Paris ngày 21 tháng 7 vùa qua giữa ĐHY PeterTurkson, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ Chính Thống Costantinopoli, và Rabbi David Rosen, đặc trách liên lạc liên tôn của Ủy ban Do thái thế giới, cùng với  nhiều quốc trưởng và giới chức chính trị. Cuộc họp đã được tổ chức tại trụ sở Hội đồng kinh tế, xã hội và môi sinh Paris nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về môi sinh sẽ được triệu tập tại thủ đô nước Pháp từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 năm nay.

 

Tổng thống François Hollande đã đọc diễn văn khai mạc. Hiện diện trong cuộc họp, cũng có tổng thống Ailen Michael Higgins, hoàng thân vương quốc Monaco Alberto, ông Kofi Annan, nguyên Tổng thư ký Lien HIệp Quốc, và ông Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio.

 

Trong thông cáo kết thúc phiên họp, các vị lãnh đạo tôn giáo và giới chức chính trị đã kêu gọi mọi phía liên hệ trong các cuộc thương thuyết về khí hậu và các đại sứ hiện diện dấn thân huy động người dân toàn thế giới đương đầu với thách đố mà nhân loại đang phải đối phó. Đó là hạn chế việc thải thán khi vào không trung tạo ra hiện tượng hâm nóng trái đất, khiến cho khí hậu thay đổi, gây ra nhiều tai ương thiên nhiên. Theo các người tổ chức phiên họp: đã hết giờ rồi. Đây không còn là một vấn đề môi sinh, kinh tế và chính trị nữa, mà là một vấn đề liên quan tới tương lai và sự sống còn của toàn nhân loại. (ZENIT 20-7-2015)

 

(Vatican 22.7.2015)

 

Linh Tiến Khải