Lời Chúa: Chúa Nhật II Thường Niên A

Hành trình ơn gọi

 
 
Chúa Nhật II Thường Niên A
Lời Chúa: 

Ga 1,29-34

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. (Ga 1, 29).

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Gioan tẩy giả làm chứng và giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ mình :

– Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

– Chúa Giêsu tuy đến sau Gioan nhưng trổi hơn Gioan và có trước Gioan.

– Chúa Giêsu là Đấng tràn đầy Thánh Thần và sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần.

B. Suy niệm (… nẩy mầm)

1. “Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng…” : Trong Tin Mừng Ga, động từ “thấy” có ý nghĩa rất sâu : không phải chỉ là một cảm nhận của thị giác mà còn dẫn tới một cảm nghiệm của đức tin. Bởi thế trong các sách Tin Mừng, có những người đã xin Chúa Giêsu giúp mình “thấy” (Mc 10,47-48) ; có những người được Chúa Giêsu cho “thấy” (Mc 10,49-52) ; có những người đã “thấy” một cách dần dần qua nhiều giai đoạn (Ga 20,15-16 Lc 24,15-16…), và có những người tuy mắt vẫn mở mà không “thấy” (Ga 9,40-41).

Thánh Gioan tẩy giả đã “thấy” Chúa Giêsu và đã làm chứng về Ngài.

Phần tôi, làm cách nào để tôi thực sự “thấy” được Chúa Giêsu đến nỗi có thể làm chứng cho Ngài ?

2. Có hai lời chứng của Gioan rất đáng ta ngưỡng mộ : “Ngài là kẻ đến sau tôi nhưng trổi vượt hơn tôi” ; “Tôi chỉ rửa bằng nước, còn Ngài rửa bằng Thánh Thần” à làm chứng là nói rõ sự thật, cho dù sự thật đó “phũ phàng” có thể khiến bản thân mình bị “xuống giá”.

3. Mục đích của việc Gioan làm chứng cho Chúa Giêsu là để cho Ngài lớn lên còn Gioan nhỏ đi, Ngài sáng lên còn Gioan mờ xuống.

Đôi khi tôi làm ngược lại, muốn cho tôi lớn lên và sáng lên, tôi đã khiến Chúa bị nhỏ đi và mờ xuống.

4. Những lời của Gioan đã chạm đến lòng người nghe nhờ hai lý do : ông giúp họ ý thức mình là kẻ tội lỗi cần được cứu và sau đó giúp họ cởi mở lòng ra cho Chúa Giêsu là Đấng xóa tội trần gian.

Tôi có ý thức mình là kẻ tội lỗi cần được cứu không ? Tôi có mở lòng tôi ra cho Chúa Giêsu đấng muốn xoá hết mọi tội lỗi của tôi không ? (Mark Link, Vision 2000)

5. “Nhiều người không nhìn nhận Chúa Giêsu, bởi vì họ không nhận mình là kẻ tội lỗi. Nếu tôi không phải là kẻ tội lỗi thì tôi sẽ không cần đến Đức Kitô. Tôi sẽ không cử hành mầu nhiệm Đức Kitô trong niềm vui mừng nếu tôi không buồn rầu ý thức mình là một tội nhận đang cần một Đấng cứu độ. Tuy nhiên, điểm nhắm không phải là tội của tôi mà là Đức Kitô Đấng cứu độ” (Kilian Mc Donnell).

Lm. carôlô Hồ Bặc Xái

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng quảng đại để con biết mau mắn đáp trả lời mời gọi yêu thương từ Đấng là tình yêu. Xin cho con một tâm hồn đơn sơ để con dám bước tới, ở với Ngài và được tình yêu Ngài cảm hóa, biến đổi con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Xin mời xem thêm:

BÀI ÐỌC I:

Is 49, 3. 5-6

“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.
Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”.

BÀI ÐỌC II:

1 Cr 1, 1-3

“Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)