Lời Chúa: Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

Lẽ công bằng

 
 
Thứ Ba Tuần IX Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 12,13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa” (Mc 12,17)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

1. Cuộc chất vấn về vấn đề nộp thuế này không nhằm mục đích tìm hiểu mà chỉ nhằm gài bẫy hại Chúa Giêsu.

2. Chúa Giêsu trả lời vừa khéo, vừa rõ: “Của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”. Nghĩa là mỗi người hãy chu toàn bổn phận đối với những người cầm quyền và đối với Thiên Chúa.

3. Đặc biệt, Chúa Giêsu còn nhắc những đối thủ của Ngài: do ý đồ gài bẫy hại Ngài, họ chỉ quan tâm đến những ý đồ chính trị. Họ hãy nhớ còn những bổn phận khác quan trọng hơn mà họ phải chu toàn, đó là những bổn phận đối với Thiên Chúa.

B- Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. Những người biệt phái và bè phái Hêrôđê đã dùng những lời lẽ rất tốt đẹp như những tấm lá che trên cái hố mà họ đã đặt sẵn chiếc bẫy ở dưới. Tôi liên tưởng tới những lời nói đầu môi chót lưỡi, những lời khen ngợi không thành thực, những câu nói gài bẫy hại người. Sống với những người như thế thật là nguy hiểm. Nếu tôi mà là như thế thì cũng thật nguy hiểm cho những người sống chung với tôi.

2. “Hãy đưa cho Ta xem đồng tiền… Hình và ký hiệu này là của ai? …”: Chúa Giêsu dạy tôi chớ bộp chộp phản ứng hay phán đoán. Hãy xem xét kỹ vấn đề dựa trên những sự kiện, những dấu chỉ, và hãy phân biệt rõ những lãnh vực, cái nào là của Xêda cái nào là của Thiên Chúa.

3. Trong cuộc sống của tôi, những gì là “của Cêsarê” (nghĩa là thuộc về vật chất, thế gian) và những gì là “của Thiên Chúa”. Tôi đã trả cho mỗi bên như thế nào? Có trả đủ không?

4. Có một câu chuyện kể rằng:

Một người kia rất nghèo. Chúa thương ban cho anh 10 trái táo: 3 trái để anh ăn, 3 trái để anh bán đi lấy tiền cất một túp lều che nắng che mưa, 3 trái để anh bán đi lấy tiền mua quần áo mặc, và trái thứ 10 để anh làm lễ vật dâng lên Chúa biểu lộ lòng biết ơn.

Anh cầm 10 trái táo Chúa ban, ăn 3 trái, bán 3 trái lấy tiền cất lều, bán 3 trái lấy tiền mua quần áo. Còn lại trái thứ 10, anh thấy hình nó to và ngon hơn những trái trước. Anh thèm quá. Nhưng anh nhớ Chúa bảo anh dâng nó cho Ngài để tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên anh tự lý luận rằng Chúa có tất cả mọi trái táo trên thế gian này, cần gì một trái táo nhỏ bé của anh. Thế là anh ăn nốt.

(First Baptist Reminder)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con tin thờ Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể. Chúa đang đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Chúa tiếp tục nâng đỡ chở che cuộc đời chúng con. Chúng con xin tri ân tình yêu cao vời của Chúa. Chúng con xin phó dâng cuộc đời cho lòng thương xót Chúa.

Lạy Chúa, giữa cuộc đời đong đầy những sóng gió nghi nan. Chúng con chẳng biết phải sống sao cho đúng với những giá trị của tin mừng. Chúng con cần cơm áo gạo tiền để sống. Chúng con chạy theo đồng tiền như thể bỏ quên chính Chúa. Thế nhưng chúng con lại không thể bỏ Chúa. Chúng con phải sống cho Chúa. Chúng con ở giữa thế gian nhưng lại thuộc về Chúa. Ðôi khi chúng con cảm thấy chơi vơi giữa chợ đời, chẳng biết phải sống như thế nào?

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con: “của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê – của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa”. Xin Chúa soi sáng để chúng con biết phân biệt điều gì thuộc về phần đời, về công bằng xã hội chúng con phải đóng góp cho xã hội, nhưng chúng con cũng đừng quên bổn phận phải có với Chúa là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)