Lời kể của nữ tu Maria Kaleta, Albania

Một trong những giây phút cảm động nhất của chuyến đi thăm nước Albania của Đức Phanxicô là lúc nữ tu Maria Kaleta 85 tuổi, dòng Dấu Cực Thánh, lên kể chuyện bà giữ vững đức tin không nao núng của mình trước sự đàn áp tàn khốc của chế độ cộng sản.

MariaKaleta.jpgXơ kể khi còn rất nhỏ xơ đã nghe “tiếng Chúa gọi mà không biết đời sống tu hành sẽ như thế nào.” Lúc đó xơ còn sống với cha mẹ và xơ là người con duy nhất của gia đình. Nhờ cầu nguyện và nhờ sự trợ giúp của người bác làm linh mục, xơ lên đường đi theo tiếng gọi của Chúa.

Xơ vào dòng Dấu Cực Thánh Phanxicô được 7 năm thì chế độ cộng sản bắt xơ phải rời dòng; xơ về nhà và giúp người bác linh mục của mình đang bị tù. Bây giờ bác của xơ đang chờ được phong thánh.

Khi cha mẹ của xơ chết, xơ chỉ còn một mình, xơ giữ vững đức tin của mình trong lòng các tín hữu một cách âm thầm.”

Xơ nhớ có một lần trên đường đi làm về, xơ nghe có một tiếng kêu đàng sau. Có một bà mẹ bồng con chạy theo xin xơ rửa tội cho con của mình. Xơ Kaleta ngần ngại vì biết chồng của bà là cộng sản, xơ sợ bị đặt bẫy. Khi đó xơ nói với bà mẹ là mình không thể rửa tội được vì không có các dụng cụ cần để rửa tội.

Bà mẹ gần như tuyệt vọng và dù họ đang đi trên đường, bà mẹ chạy đến con mương gần đó, nói rằng mình có thể lấy nước ở đây. Xơ vẫn còn chưa tin chắc, xơ nói không có gì để múc nước xối trên đầu em bé. Nhưng bà mẹ năn nỉ để tôi rửa tội cho em bé. Thấy đức tin của bà mẹ, xơ cổi chiếc dép nhựa ra múc nước và xơ rửa tội cho em bé.

Xơ cũng đã rửa tội cho nhiều người khác trong thời gian này và nhờ một số linh mục can đảm làm mục vụ chui nên xơ có được Bánh Thánh, xơ giấu dười giường để dành mang đến cho những người bệnh hay những người hấp hối.

Xơ không giải thích được vì sao xơ giữ vững được đức tin trong khi bị bách hại như thế. Xơ nghĩ chỉ có Chúa mới cho xơ sức mạnh, lòng kiên nhẫn và hy vọng.

Khi chế độ cộng sản sụp đổ, các nhà thờ được mở cửa lại, xơ trở về dòng tu, được sống trong cộng đoàn.

Xơ nói: “Tôi được may mắn gặp Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha chúc lành cho tôi, cho bác tôi, cho Cộng đoàn chị em Dấu Cực Thánh, cho giáo xứ tôi sinh ra và tôi phục vụ cho đến giờ này, cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và cho toàn dân tộc Albania.”

(phanxico.vn 20.11.2016/
catholicnewsagency.com, 25-9-2014)