Lòng tham làm băng hoại và là cội rễ của nhiều cuộc chiến

Hãy cảnh giác chống lại sự tham lam bất cứ loại nào’ bởi vì tham lam không dừng lại, nó cứ đi tới, tiếp tục tiến về phía trước…

Lòng tham làm băng hoại và là cội rễ của nhiều cuộc chiến

Lòng tham làm băng hoại và là cội rễ của nhiều cuộc chiến

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về các tác động băng hoại của lòng tham và não trạng lo thu tích của cải cho mình. Ngài nói rằng chúng là gốc rễ của chiến tranh và chia rẽ trong gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta sáng thứ Sáu 19 tháng Sáu.

Cảm hứng từ bài phúc âm trong ngày, trong đó Chúa Gie6su cảnh báo các môn đệ đừng lo thu tích kho tàng trên trái đất nhưng hãy hướng về những sự trên trời. Đức Thánh Cha đã trình bày một số những suy tư trên nhiều nguy hiểm gây ra bởi sự tham lam của cải và tham vọng của con người. Ngài nói các tật xấu này kết thúc trong hư vô và sự nô dịch trái tim chúng ta. Thay vì tích luỹ của cải cho bản thân chúng ta nên sử dụng nó cho thiện ích chung.

Lòng tham gây ra băng hoại và hủy diệt

“Cuối cùng giàu có không mang đến cho chúng ta an ninh bền vững. Thay vào đó, nó có xu hướng làm giảm giá trị của anh chị em. Và điều này xảy ra trong gia đình – rất nhiều gia đình bị chia rẽ. Đi xa hơn, tham vọng có thể phá hủy và làm hư hỏng chúng ta, và cũng là nguồn gốc của các cuộc chiến tranh. Hiện có rất nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới ngày nay vì lòng tham quyền lực và của cải của chúng ta. Chúng ta cũng phải nghĩ đến cả những cuộc chiến trong lòng của chúng ta. Chúa nói: ‘Hãy cảnh giác chống lại sự tham lam bất cứ loại nào’ bởi vì tham lam không dừng lại, nó cứ đi tới, tiếp tục tiến về phía trước … nó giống như một chuyến bay gồm nhiều chặng, cánh cửa mở ra và hư danh ùa vào – người ta nghĩ mình là quan trọng, tin tưởng mình là mạnh mẽ … và sau đó niềm tự hào ập đến. Và cùng với nó là tất cả các tệ nạn. Chúng là những bước tiếp theo của cái bước đầu tiên là lòng tham mong muốn tích lũy của cải.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thừa nhận rằng thật không phải dễ dàng gì cho một nhà cầm quyền hoặc một chính trị gia sử dụng các nguồn lực cho thiện ích chung với một lòng trung thực như một vị thánh.

“Chúa thực sự chúc phúc cho một người khi ban cho người ấy sự giàu có, khi Người làm cho người ấy trở thành một quản trị viên những của cải trần thế vì thiện ích chung và vì lợi ích của tất cả mọi người, không phải chỉ cho một mình người đó. Và không phải dễ dàng để trở thành một quản trị viên trung thực bởi vì luôn luôn có sự cám dỗ của lòng tham, và ước muốn trở thành quan trọng. Thế giới của chúng ta dạy anh chị em điều này và nó sẽ đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi trên con đường ấy. Chúng ta phải suy nghĩ về những người khác và nhận ra rằng những gì tôi sở hữu là vì lợi ích của người khác và [khi giã từ thế giới này] tôi không thể mang đi với tôi bất cứ thứ gì tôi đang có đây. Nhưng nếu tôi, như một quản trị viên, sử dụng những gì Chúa ban cho tôi vì thiện ích chung, điều này sẽ thánh hoá tôi, sẽ làm cho tôi thành một vị thánh.

Đừng đùa với lửa

Đức Giáo Hoàng nói chúng ta thường nghe nhiều lời hối tiếc từ những người dành trọn cuộc sống mình để thu tích tài sản, nhưng cuối cùng họ nhấn mạnh rằng những kho tàng duy nhất chúng ta nên thu tích chính là những gì có giá trị trong “túi xách tay của Thiên Đàng”.

“Thật khó khăn, nó giống như đùa với lửa! Rất nhiều người muốn làm thanh thản lương tâm bằng cách bố thí và trao ra cho những gì thừa thãi. Đây không phải là một quản trị viên: công việc của người quản trị là trao ra cả những cái cần thiết cho chính bản thân mình chứ không chỉ là những thứ dư thừa cho những người khác, cho đi tất cả. Quản trị của cải có nghĩa là liên tục tước bỏ tư lợi của mình và không tin rằng những của cải thế gian này sẽ cứu độ chúng ta. Tích lũy sự giàu có là tốt nhưng chỉ nên tích lũy những thứ có giá trị trong ‘túi xách tay của Thiên Đàng’. Đó là nơi mà chúng ta nên lưu trữ!

(Đặng Tự Do, VCN 19.06.2015)