Na Uy: 25.000 người ly khai Giáo hội Tin Lành Lutheran trong tháng Tám

Gần 25.000 người ly khai Giáo hội Lutheran quốc giáo Na Uy trong tháng Tám sau khi cộng đồng giáo hội cho phép người ta lựa chọn tham gia hoặc ly khai giáo hội trực tuyến.

Lutheran.jpgHơn 8.500 người ly khai Giáo hội của Na Uy giữa tháng Giêng và tháng Bảy, theo Hãng thông tấn AP. Gần 1.300 thành viên mới tham gia trực tuyến trong tháng Tám.

73% của 5,2 triệu người Na Uy là Lutheran; 3% là người Công Giáo.

Jos. Tú Nạc, NMS