Nên như Ngài

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” là lời Đức Giêsu mời gọi tôi bước vào tình yêu của Ngài, một tình yêu sâu thẳm tận cùng. Đức Giêsu đã dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính và mời gọi tôi vào học tại mái trường của Ngài. Nơi đây, tôi được ấp ủ trong tình yêu thương chan chứa để hướng tới chức linh mục trong Hội thánh. Tôi được chăm sóc tận tình bởi tinh thần thanh thoát vô vị lợi, được huấn luyện chu đáo theo Đức ái mục tử, cùng với mục tiêu nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô – vị Mục Tử nhân lành hầu được sai đi đểø làm chứng cho Ngài ở bất cứ nơi đâu Chúa muốn. Tuy nhiên để có được điều này, tôi phải cố gắng, nỗ lực trong đời sống ơn gọi, nhất là luôn cậy nhờ đến ơn thánh, ân sủng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Trên hành trình theo Đức Giêsu, tôi được mời gọi trở thành môn đệ của Ngài. Tôi đã ở lại với Thầy, học với Thầy, cảm nghiệm được tình yêu của Thầy. Tôi tháp nhập vào trong Thân Mình của Ngài, như cành nho gắn liền với thân nho để kín múc ân sủng từ Thiên Chúa. Tôi trở nên người môn đệ để sống tương quan tình yêu của Đức Giêsu với lòng yêu thương và trung tín. Tôi trở nên người môn đệ được Chúa chọn và sai đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,11). Bởi thế, tôi ý thức việc nên người môn đệ của Đức Giêsu là làm cho người khác nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy con người.

Như Đức Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian thế nào, người môn đệ cũng được sai đi rao giảng theo chính khuôn mẫu Ngài đã thực hiện. Như Đức Giêsu, Ngài đã thể hiện trong từng cách sống, từng hòan cảnh để đến với con người, lắng nghe, cảm thông chia sẻ với cuộc đời con người. Như Đức Giêsu, Ngài đã mở ra và chỉ cho tôi một con đường: “con đường đến với muôn dân”.

Ad Gentes. Đây cũng là lời mời gọi tôi lên đường, ra đi đến nơi tôi được sai đến, sau khi đã ở lại trong tình thương của Thầy. Tôi được Chúa mời gọi bước theo Ngài, trở thành người rao giảng Tin mừng. Lời mời gọi này vang lên không ngừng, đòi hỏi người môn đệ đáp lại để trở thành người phục vụ Lời. Trong những năm tu học tại đại chủng viện, tôi được trau dồi những kiến thức, lối suy tư và cách sống là hành trang cho sứ vụ sắp tới. Điều này hẳn là một sự dẫn dắt và quan phòng mà Chúa đã chuẩn bị cho tôi, để làm khí cụ trong tay của Ngài.

Thiết nghĩ, ơn gọi làm linh mục của Chúa không gì khác hơn là trở nên người phục vụ Tin mừng bằng chính đời sống và sứ vụ của mình. Ơn gọi này không dành cho những người yêu thích sự nhàn hạ và dễ dãi. Nó cần người môn đệ phải hoán cải không ngừng để nuôi dưỡng động cơ ngay lành trong việc dấn bước theo Đức Giêsu. Quả thật, nếu không hoán cải, không có mối tương quan sâu đậm với Đức Kitô thì những lời rao giảng của người môn đệ khó mà đưa người khác trở về với Chúa, đồng thời đó cũng là một trở ngại vô cùng khó khăn và không đem lại hoa trái nơi chính mình cũng như nơi người khác. Bởi thế, người môn đệ của Đức Giêsu, cách riêng là tôi, phải trở về với Chúa để tìm được sức mạnh biến đổi và tìm được sự nâng đỡ cho đời sống sứ vụ. Đó chính là mục tiêu căn nguyên tối hậu để đưa tôi cũng như người khác đến với Ngài.

Khi đến với Ngài, tôi được kết nối với vạn vật, với thiên nhiên, với con người và với chính Thiên Chúa. Hành trình tu luyện là những bước đường để tôi có được đời sống thân mật, gắn bó với Đức Giêsu bằng một tình yêu say mến. Những ước mơ hoài bão cùng những tháng năm tu tập nơi chủng viện đang dần khép lại để mở ra cho tương lai. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu cũng như trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn mãi được dìu dắt, nâng đỡ và hướng dẫn bởi Thầy Chí Thánh Giêsu. Tôi được trở nên như người bạn thân hữu của Ngài để thực thi sứ mạng với Ngài. Từ những xác tín này, tôi nhận ra mình được Thiên Chúa qua Giáo hội mời gọi là để nên người phục vụ Lời, loan truyền niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Tôi nhận ra rằng, ý nghĩa đời sống và sứ vụ của tôi phải luôn gắn bó với Chúa và nên như Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa! Chúa đã mời gọi con như mời gọi các tông đồ để ra đi loan báo Lời của Chúa. Chúa cũng huấn luyện các tông đồ để sai các ngài ra đi và làm cho nhiều người trở thành môn đệ của Chúa. Xin Chúa cũng thực hiện nơi con điều Chúa muốn. Xin Chúa huấn luyện con để con ngày càng trở nên giống Chúa, để con xứng đáng là người phục vụ Lời Chúa.

Hà nội, tháng Năm 2015
Thinh Lặng