Nghi thức chầu Thánh Thể

Nội dung và diễn tiến (Mẫu 1)

Cộng đoàn đứng, hát: Kinh Chúa Thánh Thần
 
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuận thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.
 
Cộng đoàn quỳ, thinh lặng trong giây lát để giục lòng thống hối.
 
Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lành xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 
Kinh Tin: Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ,. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Ðấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
Kinh Cậy: Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
Kinh Mến: Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
Chủ sự cùng 2 người giúp lễ tiến ra cung thánh, cộng đoàn đứng chào, rồi chủ sự lấy Mình Thánh cho vào hào quang rồi đặt trên tòa chầu hay bàn thờ đã dọn sẵn có hoa và đốt nến. 

Cộng đoàn quỳ và hát: Con Quỳ Gối hay những bài hát về Thánh Thể tương tự
 
Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Dâng niềm kính tin lên Chúa nhân hiền.
 
ÐK: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi, Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ẩn mình đi chỉ vì yêu thương con. Con thờ lạy Chúa, Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con thôi sầu thương héo hon.
 
Cộng đoàn có thể: Nghe Lời Chúa; suy niệm theo đề tài đã chuẩn bị; Đọc một Giờ Kinh Phụng Vụ nào đó; hay lần hạt Mân côi suy ngắm các mầu nhiệm Chúa Kitô.
Cộng đoàn hát: Cầu Cho Giáo Hội
 
Này con là Ðá! Trên viên đá này Cha xây Giáo hội muôn đời kiên trung! Này con là Ðá! Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.
 
Cộng đoàn hát: Cầu Cho Ðức Giáo Hoàng
 
Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng…. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho các tâm quân thù.
 
Chủ sự đọc lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng
 
Lạy Chúa là Mục Tử luôn giữ gìn đoàn chiên, Chúa đã chọn Đức Thánh Cha … để người kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô, lãnh đạo Hội Thánh trên trần gian này. Xin giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh em, để người xây dựng tình thương, kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó, người sẽ tìm được nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
Cộng đoàn hát: Tantum Ergo hoặc Đây Nhiệm Tích
 
Chủ sự xướng: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại
 
Cộng đoàn đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
 
Chủ sự đọc lời nguyện: Chúng ta hãy cầu nguyện.
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. 

Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. 
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
Chủ sự (linh mục hay phó tế) ban Phép Lành Thánh Thể, mỗi người làm dấu thánh giá trên mình, và thinh lặng chiêm ngắm, thờ lạy Chúa.
 
Chủ sự đặt lại Hào Quang với Mình Thánh trên bàn thờ, rồi xướng lời chúc tụng sau, cộng đoàn lặp lại.
 
Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa,
Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa,
Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,
Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu,
Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu,
Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,
Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ
Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Ðấng Bảo trợ,
Chúc tụng Rất Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
Chúc tụng Rất Thánh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng
Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Ðồng Trinh và Hiền Mẫu
Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Ðức Maria
Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh. Amen!
 
Chủ sự cất Mình Thánh vào Nhà Tạm, cộng đoàn hát bài Salve Regina hay một bài thánh ca thích hợp theo ngày hay mùa phụng vụ. 
 
Ban Phụng Vụ Giáo phận Bùi Chu