Người Công Giáo chiếm 31% của tân Quốc hội Hoa Kỳ

Tỷ lệ người Công giáo trong Quốc hội đã phát triển đáng kể trong 55 năm qua: từ 19% đến 31%. Người Công giáo chiếm 27% của đảng Cộng hòa đa số trong Quốc hội, và 37% của đảng Dân chủ thiểu số.
Người Công Giáo chiếm 31% của tân Quốc hội Hoa Kỳ

Người Công giáo chiếm 31% số thành viên của tân Quốc hội Hoa Kỳ, Diễn đàn Pew tường thuật. 

 

Trong khi dân số Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​một sự trượt ổn định tỷ lệ phần trăm của những người tự nhận mình là Kitô hữu, xu hướng đó không phải là điều hiển nhiên ở Capitol Hill. Mặc dù số lượng đại diện Tin lành trong Quốc Hội đã giảm kể từ năm 1961, tỷ lệ chung của các nhà lập pháp, người tự nhận mình là Kitô giáo đã giữ vững ở mức trên 90%, chủ yếu là do sự tăng trưởng trong sự hiện diện của Thiên Chúa giáo.

 

Trong số 293 đảng viên đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội lần thứ 115, tất cả nhưng hai người tự nhận mình là Kitô hữu; hai người này là người Do Thái. Về phía bên đảng Dân Chủ, 80% tự phân loại mình là Kitô hữu, nhưng cũng có những người Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, và các thành viên Unitarian, và 11 người hoặc không xác định sáp nhập một tôn giáo nào hay nói rằng họ không có tôn giáo.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Nguồn tin: Thánh Linh: