Người dân Paraguay hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ thúc đẩy một sự thay đổi cho đất nước

 WGPSG / Radio Vatican (10-7-2015) — Julia Basualdo, người làm việc tại Đại Học Công Giáo Asuncion (Mông Triệu) cho biết, ông hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Paraguay sẽ thúc đẩy chính phủ phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết tình trạng nghèo đói và các vấn đề nổi cộm về kinh tế – xã hội khác. Ông đã nói như thế với Linda Bordani, phóng viên của chúng tôi tại Asuncion, ngay trước khi Đức Giáo hoàng đến đây.

Basualdo nói rằng đã có “rất nhiều hy vọng” và mong đợi xung quanh chuyến viếng thăm của ĐGH đến Paraguay, và cá nhân ông cũng hy vọng rằng kết quả của chuyến thăm này là nhiều điều sẽ thay đổi tốt hơn trong đất nước. Ông nói với Linda rằng một phần rất lớn dân số sống dưới mức nghèo đói và ông đã hy vọng rằng cuộc thăm viếng của ĐGH sẽ thúc đẩy chính phủ hành động nhiều hơn để giải quyết các khó khăn của người nghèo. Ông cũng nói đến vấn nạn tham nhũng ở Paraguay và cho rằng các vấn đề về kinh tế – chính trị – xã hội đang dẫn đến tình trạng “biểu tình” thường xuyên xảy ra trên các đường phố bởi những người kêu gọi sự thay đổi.

Quay trở lại với vấn đề đức tin, Basualdo cho rằng Paraguay là một đất nước “rất sùng đạo”, bao gồm nhiều người trẻ trong dân số cả nước, và ông chỉ ra rằng có khoảng 80.000 người trẻ đã tình nguyện phục vụ trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng.

 

Chuyển ngữ: 

 Maria Têrêsa Tuyết An

Nguồn: 

 Radio Vatican