Những kỳ vọng nơi Tổng Hội 36 Phỏng vấn Cha Tổng Quyền Dòng Tên đương nhiệm

Vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, Tổng hội thứ 36 của Dòng Tên sẽ được bắt đầu ở Rome. Cha Tổng quyền Adolfo Nicolás đã tỏ ý rằng Ngài sẽ đệ trình lên Tổng Hội thỉnh cầu từ nhiệm khỏi cương vị lãnh đạo Dòng. Tổng hội có quyền chấp thuận hoặc từ chối thỉnh cầu này. Trong cuộc trò chuyện ngắn với Cha Patrick Mulemi, Cha Tổng quyền nói về những kỳ vọng nơi Tổng hội 36. 

20090210cnsbr00733-1024x724

Tất nhiên, mọi sự đều là do Chúa Thánh Thần và các đại biểu, nhưng nói chung thì cha mong đợi điều gì nơi Tổng hội sắp tới? 

A.N.: Điều tôi mong đợi nơi Tổng Hội đó là tính đặc thù và tính hiện thực. Sau Công đồng Vaticano II, việc trình bày lại các khía cạnh và phương diện của đời tu thật cần thiết và điều này đã được thực hiện trong các Tổng hội từ 31 đến 35. Các Tổng hội đảm nhận nhiệm vụ này và dù thành công ít hay nhiều, các tổng hội đã thay đổi phương pháp luận để hợp nhất khía cạnh này trong thời đại mới của Giáo Hội.

Giờ chúng ta hãy trở lại với những nhiệm vụ đặc thù của một Tổng hội. Tôi nghĩ rằng thông thường một Tổng hội không phải để viết ra những văn kiện dài dòng, nhưng đúng hơn là một sự trình bày cho toàn thể Dòng để nhận định về việc làm thế nào để thăng tiến đời sống dâng hiến của chúng ta và làm thế nào để cải thiện việc phục vụ Giáo hội và phục vụ Tin Mừng của chúng ta qua việc “phục vụ các linh hồn.”

Lời nhận định này chứa đựng những kỳ vọng của tôi nơi Tổng hội. Như thế, tôi hy vọng những hoa trái của Tổng hội sẽ là một đời sống dâng hiến tốt đẹp hơn trong tinh thần Tin Mừng và là một sự sáng tạo mới trong việc tiếp cận sứ mạng của chúng ta.

Cha có cảm thấy kỳ Tổng hội này sẽ khác với kỳ trước, khi mà Cha được bầu làm Tổng quyền không? 

A.N.: Vâng, tôi nghĩ nó sẽ rất khác. Thời cuộc đã và đang thay đổi và có một nhận thức mới trong Dòng rằng chúng tôi cần sự gan dạ, sáng tạo và dũng cảm khi đối diện với sứ mạng của chúng tôi như một phần của Sứ mạng lớn hơn của Chúa nơi thế giới của chúng ta. Chúng tôi cũng có một cách thức mới giúp chúng tôi có cách hiểu mới hơn về Tổng hội. Chúng tôi sẽ gặp mặt trong tháng 10/2016, nhưng Tổng hội đã bắt đầu từ tháng 9/2015 với các cuộc họp của Uỷ Ban Trù bị (tháng 9) và Uỷ Ban Điều phối (tháng 10). Đây là một thay đổi lớn và sẽ có tác động nhất định lên Tổng hội.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng hội bác bỏ yêu cầu mãn nhiệm của Cha? 

Đó sẽ là điều gây ngạc nhiên thực sự. Tôi nghĩ toàn Dòng ý thức được rằng chúng tôi cần sự nhanh nhẹn và gan dạ khi đối diện với tương lai và thật không tốt cho Dòng khi phải trải qua những điều không chắc chắn kéo dài hai năm cuối (hoặc hơn) nơi trách vụ của mỗi vị bề trên tổng quyền. Về nguyên tắc Tổng hội có quyền chấp nhận hay từ chối yêu cầu của tôi. Trong trường hợp không chấp nhận, Tổng Hội sẽ phải bầu chọn một vị đại diện cho những năm sắng tới khi mà khả năng của tôi sẽ suy giảm đi nhiều. Tôi đã bắt đầu cả nhận được điều này ngay lúc này.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có đến dự Tổng hội không?

A.N.: Chúng tôi hy vọng ngài sẽ đến. Nhưng Đức Thánh Cha hoàn toàn tự do và tôi bảo đảm rằng ngài sẽ sử dụng sự tự do này. Tất cả chúng tôi hy vọng Ngài sẽ đến nói chuyện với Tổng Hội về những ý kiến và những mối bận tâm của ngài.

Chuyển ngữ: An Bình