“Ơn đồng trinh” nơi Maria được báo trước trong Cựu Ước

”Ơn đồng trinh” nơi Maria

I- Phần dẫn nhập

 

Để làm nổi bật Ơn-Đồng-Trinh mà Chúa BAN cho Maria, tôi xin nêu một số câu trong Cựu Ước BÁO TRƯỚC (qui préfigurent) Ơn Ấy ngõ hầu Kitô hữu thấy rằng Nàng XỨNG ĐÁNG là ĐỀN THÁNH cho Chúa Cứu Thế NGỰ vào.

 

II- Cựu Ước báo trước về Trinh Nữ Đồng Trinh

 

A-Êdêkien 44, 1-3:

 

”Ngài dẫn tôi trở lại CỔNG NGOÀI của THÁNH ĐIỆN, quay về hướng đông. Nhưng CỔNG ĐÃ ĐÓNG LẠI. Và Giavê phán với tôi: Cổng này SẼ đóng lại, CHẲNG MỞ và (nên) KHÔNG AI được VÀO qua CỔNG ẤY; VÌ Giavê, Thiên Chúa của Israel, đã VÀO bằng CỔNG ẤY.”

 

1- Trước khi đối chiếu Êdêkien 44,1-3 với Tin Mừng về Chúa Cứu Thế, tôi xin trích Matthêô 1, 22-25 như sau:

 

”Sự việc xảy ra ngõ hầu ỨNG NHGIỆM điều Chúa đã phán qua lời Tiên Tri: Này đây, Trinh NỮ SẼ thụ thai và sinh MỘT Con Trai và người ta SẼ gọi Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Tỉnh giấc, Giuse làm như lời Sứ Thần truyền cho mình, và ông RƯỚC vợ về nhà mình. Và ông CHẲNG biết đến Nàng cho tới khi Nàng sinh con trai, và ông đặt Tên cho Ngài là Giêsu.”

 

2- Đối chiếu:

 

a- Trong Êdêkien: ”Ngài dẫn tôi trở lại CỔNG NGOÀI của THÁNH ĐIỆN”; trong Matt.: Nghe LỆNH Chúa truyền qua Thiên Sứ, Giuse RƯỚC HÒM-BIA TÂN ƯỚC về nhà mình!!!

 

b- Trong Êdêkien: ”Cổng này SẼ đóng lại, CHẲNG MỞ nên KHÔNG AI được VÀO qua CỔNG ẤY”; theo Matt.: Giuse CHẲNG biết đến Nàng BỞI VÌ cả hai Vị (Giuse và Maria) đều HIỂU Isaya 7,14 báo về Con Trai là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, và về Êdêkien 44,1-3, nhất là, khi đã đặt Thánh Danh Giêsu cho Chúa, Giuse càng hiểu rõ vai trò của mình trong THÁNH Gia Thất!!!

 

c-Trong Êdêkien: ”VÌ Giavê, Thiên Chúa của Israel, đã VÀO bằng CỔNG ẤY.”; trong Matt.: ”Và ông CHẲNG biết đến Nàng cho tới khi Nàng sinh con trai” BỞI VÌ Thiên Chúa Cứu Rỗi ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG Trinh Nữ LÀ TÂN THÁNH ĐIỆN như trong Êdêkien 44,1-3!!!

 

3- Phản bác việc ”bỏ sót” Lời Chúa trong Êdêkien và diễn giải sai Thánh Ý Ngài qua Matthêô!

 

a- Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc đã vào CỔNG MỚI để làm Con của Mẹ Maria THÌ Ngài cũng ĐÓNG Cổng Ấy bằng QUYỀN NĂNG CỦA ĐẤNG TỐI CAO phủ bóng CHO Trinh Nữ!!!

 

b- Có người dựa vào mệnh đề phụ chỉ THỜI GIAN (”cho đến khi nàng sinh con trai”) để chứng minh rằng Giuse CÓ ”quan hệ giới tính” với Maria! Vậy, xin nêu ví dụ: Tôi chẳng hề ”biết tới nàng” cho đến khi nàng CHẾT!” thì ĐÂU có nghĩa là tôi ”biết tới nàng” sau khi nàng CHẾT!!!

 

c- Xin đưa mệnh đề phụ ra trước: ”Và, cho đến khi nàng sinh con trai, chàng CHẲNG biết tới nàng!” Nàng ”sinh con trai” có nghĩa: ĐÃ SINH RỒI mặc dù động từ không ở thì tiền-quá-khứ!

 

B- Sáng Thế Ký 3,15:

 

”Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người NỮ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người NỮ. Dòng giống NÓ sẽ đạp đầu ngươi và ngươi sẽ táp gót chân NÓ.”

 

Phần vừa nêu được ứng nghiệm qua Tin Mừng theo Thánh Luca. Vấn đề THEN CHỐT (mà Kitô hữu KHÔNG THỂ ”phớt lờ”) chính là Thiên-Chức-CỦA-người-NỮ trong việc CƯU MANG và SINH Chúa Cứu Thế! CÒN người NAM thì KHÔNG được Thiên Chúa ĐỀ CẬP ĐẾN trong Sáng Thế Ký 3,15!!!

 

C- Thứ Luật (Đệ Nhị Luật) 10,5

 

”Tôi quay đầu xuống núi, ĐẶT các BIA vào HÒM tôi đã làm, các Bia VẪN CÒN ĐÓ, như Chúa đã RA LỆNH cho tôi.”

 

1- Trong Cựu Ước, Môsê làm Hòm do Lệnh Chúa truyền. Bia Đá có Mười Giới Răn do Thiên Chúa tạc vào. HÒM để ”kính giữ” Mười Giới Răn (là Lời Chúa) được gọi là Nơi Cực Thánh.

 

2- Trong Tân Ước, HÒM BIA là Maria do Thiên Chúa BIỆT tuyển giữa mọi người NỮ. HÒM BIA MỚI ẤY sống động vì LỜI nhập thể TRONG Lòng Nàng. Bà Êlidabét BÈN ca khen Mẹ-Thiên-Chúa-Cứu-Thế: ”Nàng có phúc giữa mọi người NỮ, cho nên Trái-Lòng-Dạ-Nàng cũng được phúc.” Trong Kinh Cầu, Giáo Hội tuyên xưng: ”Đức Bà như HÒM BIA Thiên Chúa vậy.”

 

3- Khi nhắc đến HÒM BIA Cựu Ước, Thánh Phaolô vẫn CÒN gọi đó là ”NƠI CỰC THÁNH.” (Do Thái hay Hipri 9,3) HÒM-BIA-MARIA CHẲNG những Cực Thánh, mà SỐNG ĐỘNG là nhờ ”Con Lòng Bà: Fructus Ventris Tui Iesus” LÀ SỰ SỐNG như Ngài Phán trong Ga 11,25.

 

4- Hòm-Bia-Maria được bà nọ ca tụng: ”Phúc thay lòng Dạ CƯU MANG NGÀI và VÚ cho Ngài bú!” Chúa trả lời: ”Ai lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa thì CÓ PHÚC HƠN NHIỀU.” (Lc 11,27-28) Cách Chúa phán như thế là gián tiếp CA TỤNG Mẹ Ngài HẰNG XIN VÂNG!!!

 

 

D- Xuất Hành 40, 34-35

 

”Và đám mây CHE PHỦ Lều Hội Ngộ (Tao Phùng, Rendez-Vous), và Vinh Quang Chúa ĐẦY Nhà Tạm. Môsê KHÔNG THỂ VÀO Lều Hội Ngộ VÌ mây ĐẬU LẠI ở trên và Vinh Quang Chúa ĐẦY TRÀN Nhà Tạm.”

 

Như vậy, Dưỡng Phụ Giuse CŨNG KHÔNG THỂ ”VÀO” Thánh-Điện-MARIA bởi vì CHẲNG NHỮNG Quyền Năng Của Đấng Tối Cao PHỦ BÓNG cho Nàng, mà Đấng Toàn Tri Ấy LUÔN Ở CÙNG Nàng MẤY MƯƠI NĂM trong Thánh Gia Thất!

 

E- Samuel

 

1- Sách 2 Samuel 6:9 ”Ngày hôm đó, Đavít SỢ Giavê và nói: ”Làm sao Hòm Bia của Giavê đến được nhà tôi?”

 

Vua Đavít SỢ Chúa vì biết mình tội lỗi. Ngược lại, đang cưu mang thai nhi Gioan Tẩy Giả được sáu tháng, thấy Hòm-Bia-Maria tới, Bà Êlidabét reo mừng, thốt lên: ”Làm sao mà tôi lại được Mẹ CỦA CHÚA tôi đến với tôi?”

 

2- Sách 2 Samuel 6:11: ”Hòm Bia Giavê lưu lại tại nhà Ôbed-Êđom, người Thành Gat, BA THÁNG và Giavê chúc lành cho Ôbed-Êđôm và cả nhà ông ấy.”

Luca 1, 56-57 ghi về Hòm-Bia-Tân-Ước: ”Maria ở lại với Êlidabet BA THÁNG.”

 

3- Sách 2 Samuel 6:16: ”Trong khi Hòm Bia Giavê vào Thành Đavít, Mical, con gái của của Saul, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy Đavít NHẢY MÚA trước Nhan Giavê thì nàng khinh khi ông ta.”

 

Còn Luca 1, 41-44 ghi lời ca tụng Hòm-Bia Maria như sau: ”Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng Nàng chào THÌ hài nhi trong dạ tôi NHẢY MỪNG…” Nhảy mừng vì Trinh Nữ là ƠN ĐẦY khiến thai nhi được khỏi tội tổ tông ngay trong lòng của Êlidabét!

 

4- Sách 2 Samuel 6,2: ”Cùng toàn dân ở với mình, Đavít lên đường đi Baalah thuộc Giuđa để RƯỚC Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên…”

 

Luca 1,39-40 ghi: Trong những ngày ấy, Maria chổi dậy, vội vã lên miền sơn cước, đến một thành xứ Giuđa. Nàng vào nhà Dacaria và chào Êlidabet.”

 

Vua Đavít ĐI TÌM Hòm Bia Cựu Ước! Còn Mẹ Maria là HÒM BIA MANG THÁNH THAI NHI đến nhà vợ chồng Dacaria-Êlidabét.

 

III-Phần kết

1-

a- Hôm nay, đọc các câu của Isaya 7,14 và Tin Mừng theo Matthêô dẫn chứng lời Tiên Tri đã ỨNG NGHIỆM, tôi cũng hiểu rằng Nàng sinh MỘT Con Trai mà thôi bởi vì nhóm từ ”con đầu lòng” cũng được hiểu cho người con DUY NHẤT.

 

b- Nếu Maria CÓ THÊM con thì lời Tiên Tri ”MỘT Con Trai” là chẳng ỨNG NGHIỆM!

 

c- NẾU Trinh NỮ CÓ THÊM con thì câu Nàng quả quyết ”Tôi CHẲNG biết đến người Nam nào hết trọi” ĐÃ trở thành lời LÁO SÚA, COI THƯỜNG Thiên Chúa Toàn Tri!

 

d- NẾU như thế (phần c) thì Biệt Hiệu ƠN ĐẦY (thay vì Maria như lời chào của Thiên Sứ) là SAI!

 

e- NẾU phần c là đúng thì câu: ”Nàng đã được ÂN SỦNG nơi Thiên Chúa” CŨNG SAI và Ngài KHÔNG phải Đấng Toàn Tri nên chọn nhầm Maria!

 

2- ”Nàng và Giuse ĐẶT Tên cho Con Trai” là điều chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã TIỀN ĐỊNH nhị VỊ trong Kế Hoạch Cứu Rỗi, TRƯỚC khi Nàng được Sứ Thần truyền tin.

 

3- Câu ”Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” là Mầu Nhiệm nhập thế, KHÁC với Thiên Chúa ”VÔ HÌNH” trong HÒM BIA của Mô-sê!

 

a- Như vậy, Hòm-Bia-Maria có Lời là Tác Giả LÀM nên Adam cũ và Ngài CŨNG là Adam mới LÀM NÊN TÂN ĐỀN THÁNH cho Ngài NGỰ là TÂM HỒN và THÂN XÁC của Mẹ Ngài!

 

b- Đền Thánh ấy CHỈ dành cho MỘT mình Chúa Cứu Thế, CHỨ không cho PHÀM NHÂN ”Xoài, Mít, Bưởi, Cam” nào hết!

 

c- Muốn diễn giải về việc Maria có thêm con, ”Thần học gia” nọ (xin tạm giấu tên) trích Thánh Vịnh 69, 9: ”Tôi nên như người dưng nước lã đối với ANH-EM tôi, ngay với con cái CÙNG MỘT MẸ, tôi cũng là khách lạ.”

 

”Thần học gia” ấy QUÊN rằng câu vừa nêu là CỦA vua Đavít nói về tội lỗi mình, chứ KHÔNG phải là lời tiên tri về Chúa Giêsu-Kitô là Đấng THÁNH, Con Thiên Chúa, sinh bởi Trinh Nữ Maria! Vả lại, Dưỡng Phụ và Thánh Mẫu của Chúa hết lòng TÔN THỜ NGÀI cũng là Thiên Chúa!

 

Đức Quốc, 20.7.2015

Đaminh Phan văn Phước