Phải chăng Maria đính hôn với Giuse vì ”ước mơ” con của ”hai người” sẽ là Đấng Cứu Thế?

”Vui lên, hỡi ƠN ĐẦY, Chúa ở cùng Nàng!” (Lc 1,28)

I- Phần dẫn nhập

 

Có người nói: ”Trong Tân Ước, KHÔNG CÓ bằng chứng Trinh Nữ Maria KHẤN giữ mình đồng trinh BỞI VÌ, khi đã ĐÍNH HÔN với Giuse, DƯƠNG NHIÊN Nàng muốn CÓ CON với CHÀNG và ƯỚC MƠ con trai (CỦA hai người) có thể là ĐẤNG CỨU THẾ.”

 

Nhắm trả lời cho lập luận ở trên, trước khi nêu BẰNG CHỨNG trong Kinh Thánh và ý kiến của mình, tôi xin ghi lại ý nghĩa của Thánh Danh Giêsu là THIÊN-CHÚA-CỨU: DIEU-SAUVEUR. Do đó, ở Israel, một số người thích đặt tên có NGHĨA ẤY cho con mình.

 

II- Bằng chứng trong Cựu Ước

 

Isaya 7, 14

 

”Này, TRINH Nữ SẼ thụ THAI, sinh MỘT con trai và nàng sẽ đặt tên cho con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là THIÊN-CHÚA-ở-cùng-chúng-ta.”

 

Đó là Lời Chúa, qua Ngôn Sứ, phán với Nhà Đavít và hứa cho họ một dấu chỉ. Dấu ấy NGƯỢC tự nhiên: Trinh Nữ MÀ thụ thai, tức là Con Trai trong dạ Trinh Nữ KHÔNG do việc phối hợp giữa nam và nữ! Hơn thế nữa, Con Trai tương lai ấy CHẲNG phải THỌ TẠO, mà LÀ Thiên-Chúa-ở-giữa-chúng-ta! Không lẽ, khi đọc Isaya 7,14, Maria CHẢ hiểu được NHƯ THẾ? Xin thưa: Nàng hiểu! Bởi lẽ Nàng đã từng đọc Sáng Thế Ký, nhất là đoạn 18,14 về Thiên Chúa TOÀN NĂNG! Cho nên, lập luận rằng ”Nàng MUỐN có con VỚI chàng và ƯỚC MƠ con trai (của hai người) có thể là ĐẤNG CỨU THẾ” là điều không tưởng, TRÁI với Kế Hoạch TÂN Sáng Thế, là CHẲNG hiểu Mầu-Nhiệm-Thánh-Gia-Thất có Giuse là Cha Nuôi, là Thánh-Tổ-Phụ-Quan-Thầy-của-Giáo-Hội.

 

III- Bằng chứng trong Tân Ước

 

A- Matt.1, 22-23

 

”Mọi sự xảy ra để ứng nghiệm Lời Chúa phán với Ngôn Sứ: ”Này, TRINH Nữ SẼ thụ THAI và sinh MỘT con trai và người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, nghĩa là THIÊN-CHÚA-ở-cùng-chúng-ta.”

 

Được Thánh Linh dẫn dắt, Tông Đồ Matthêô mới viết như trên làm bằng chứng Ứng Nghiệm Lời Chúa và khẳng định rằng Con Trai ĐÃ sinh ra LÀ Thiên Chúa! Như vậy, thật là PHẠM THƯỢNG khi lập luận rằng Maria MUỐN có con VỚI Giuse để người con ấy có thể sẽ là Đấng Cứu Thế!!!

 

B- Luca

 

1- ”Vui lên, hỡi ƠN ĐẦY, Chúa ở cùng Nàng!” (Ave Gratia Plena, Dominus tecum! Réjouissez-vous, Pleine Grâce, Le Seigneur est avec vous!” (Lc 1,28)

 

a- Tính từ ĐẦY là bổ từ của (qualifier of ) Danh Từ ƠN, chẳng hạn: Trăng đầy / pleine lune.

 

b- ”Chúa Ở CÙNG Nàng” là điều KHẲNG ĐỊNH, khác với lời CHÚC của Linh Mục hay Phó Tế: ”Chúa ở cùng anh-chị-em.” (Que Le Seigneur SOIT avec vous! The Lord BE with you!) ”SOIT, BE”, chứ KHÔNG phải ”EST, IS” như trong câu mà Thiên Sứ chào Trinh Nữ!

 

c- ”Chúa ở cùng Nàng” TỪ khi Nàng LÀ thai nhi cho đến lúc Truyền Tin và sẽ ở HỮU HÌNH trong DẠ NÀNG và với Nàng MÃI MÃI. Cho nên Nàng được gọi là ƠN ĐẦY, khác với Eva năm xưa.

 

2- ”Nàng bối rối VÌ cách XƯNG HÔ ấy và suy nghĩ lời CHÀO đó có nghĩa gì.” (Lc 1,29)

 

”Bối rối” là đúng Vì Nàng chỉ là Nữ Tỳ của Chúa! Vì thế, Nàng SUY NGHĨ về ý nghĩa lời chào dành cho mình: kẻ tự nhận là bất xứng. Nhưng Chúa đã BIỆT TUYỂN Nàng giữa nữ giới như trong Lời Kinh của Giáo Hội dâng lên Mẹ: ”Cảm tạ Thánh Mẫu Maria vì Mẹ từ thuở CHƯA CÓ trời-đất, Chúa Trời ĐÃ CHỌN LÀM MẸ CHÚA TRỜI, vì Mẹ trước hết, các Thánh Tiên Tri ƯỚC TRÔNG THẤY Mẹ đầu THAI trong DẠ…”

 

3- ”Maria, đừng sợ; vì Nàng ĐÃ ĐƯỢC Ân Sủng của Thiên Chúa.” (Lc 1,30))

 

a- Nàng sợ, KHÔNG phải vì nghĩ đến Giuse, mà VÌ CHẲNG mơ xa trong khi Nàng là thiếu nữ nhà quê, nghèo nàn, chất phác, đơn sơ, KHIÊM NHƯỢNG, làm sao DÁM ước như Lời Chúa: ”Vui ca lên nào, thiếu nữ Xi-on vì Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng đến NGỰ TRONG nhà ngươi!”

 

b- Không những TRONG NHÀ Nàng, mà còn TRONG DẠ Nàng! Chỉ có Thiên Chúa TOÀN TRI TIỀN ĐỊNH, AN BÀI cho nàng, mà Nàng đâu ngờ!!!

 

c- Vị ngữ (prédicat) ”Đà ĐƯỢC Ân Sủng của Thiên Chúa” có nghĩa là Nàng Đà được Chúa an bài qua Danh Hiệu: ƠN ĐẦY! ”Đức Mẹ thông Ơn Thiên Chúa” là vậy! ƠN có ĐẦY thì Mẹ mới thông ban cho chúng ta. Chẳng hạn: Nghe tiếng Mẹ chào, thai nhi Gioan Tẩy Giả nhảy mừng. Thấy Mẹ, Bà Êlidabét reo lên: ”Bởi đâu mà tôi được Mẹ Chúa đến nhà?” Mẹ trao Chúa cho Tiên Tri Ximêon ẵm để ông ta thấy Ơn Cứu Rỗi! Nếu Trinh Nữ đã nuôi ảo mộng con-chung-của-nàng-và-Giuse may ra có thể sẽ là Đấng Cứu Thế THÌ bà Êlidabet đã KHÔNG nói: ”Em có phúc hơn mọi người nữ và (cho nên) TRÁI trong dạ em cũng được phúc.” Như vậy, việc Trinh Nữ đính hôn với Chàng ”nằm” trong ”Mầu-Nhiệm-Thánh-Gia-Thất” vốn khác hẳn chuyện vợ-chồng của phàm nhân!!!

 

4- ”Điều ấy SẼ xảy ra LÀM SAO? VÌ TÔI CHẲNG BIẾT ĐẾN ĐÀN ÔNG NÀO CẢ!”

 

a- Trạng từ nghi vấn (LÀM SAO) là cách hỏi để biết Thiên Chúa SẼ CHO ”thành sự” THẾ NÀO Lời của Thiên Sứ ”giống như” Lời của Tiên Tri, chứ KHÔNG phải Nàng hồ nghi hay chẳng tin!

 

b- Liên từ VÌ là cách nêu LÝ DO, cũng HÀM Ý HỎI như ở trên.

 

c- Sau khi nghe liên tiếp các câu khác, Nàng mới đưa ra SỰ THẬT. Xin đối chiếu ba cách dịch LÝ DO mà Chúa đã biết trước: ”Car je ne connais POINT D’homme. For I know NO man. Denn ich erkenne KEINEN Mann.”

 

d- Vị ngữ ”CHẲNG BIẾT ĐẾN ĐÀN ÔNG NÀO CẢ” nói lên điều này: Maria ĐÃ KHẤN GIỮ MÌNH ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI TRƯỚC KHI ĐƯỢC TRUYỀN TIN, chứ KHÔNG phải VÌ nghe Thiên Sứ báo sự việc TRỌNG ĐẠI mà Nàng đổi ý.

 

e- Động từ ”KHÔNG BIẾT ĐẾN” ở thể PHỦ ĐỊNH chắc nịch nhờ hai chữ này: NÀO CẢ (point d’; no; keinen) nêu rõ NGÔN HẠNH của Nàng là SỰ QUYẾT TÂM.

 

g- Thì HIỆN TẠI của động từ PHỦ ĐỊNH ”không biết đến” có NGHĨA: cho HÔM QUA, HÔM NAY, NGÀY MAI và SUỐT ĐỜI Nàng. Người Pháp gọi đó là ”présent vrai en tout temps”: Hiện tại ĐÚNG trong MỌI THỜI, kể cả cho người hôm nay đọc LỜI KHẤN của Nàng. Xin nêu ví dụ khác: ”Mặt trời mọc ở PHƯƠNG ĐÔNG. The sun rises in the east.”

 

h- Nếu MUỐN có CON NHƯ bao cặp vợ chồng khác, khi nghe Thiên Sứ truyền tin, Nàng bèn che giấu ước mơ ấy thì hóa ra Nàng CẢ GAN coi thường ĐẤNG BIẾT TRƯỚC ý định của Nàng. (Trong bài khác, tôi sẽ nêu LÝ DO việc đính hôn của Trinh Nữ và Thánh Giuse.)

 

i- Trong bài ”Bằng chứng Mẹ Maria trọn đời đồng trinh”, tôi viết như sau: Giả như có ai (đương thời với Mẹ) hỏi Ngài sao chỉ có một mình con trai là Chúa Giêsu, Mẹ ”phải” trả lời với thì HIỆN TẠI: ”Vì tôi KHÔNG biết đến đàn ông NÀO CẢ!”

 

III- Phần kết

 

”Nếu” Trinh Nữ MUỐN SINH con thì câu nêu LÝ DO KHẲNG ĐỊNH: ”Vì tôi KHÔNG biết đến đàn ông NÀO CẢ” trở thành VÔ NGHĨA! ”Nếu” Trinh Nữ ước mơ chuyện VỢ-CHỒNG (để, may ra, có con trai sẽ là Thiên Chúa Cứu Rỗi) THÌ nàng PHẠM THÊM nhiều tội khác: ba que, xảo trá, giả hình…, ngay cả đối với Thiên Chúa, còn nặng hơn tội Cain nói LÁO với Ngài: ”Con không biết!” khi Ngài hỏi anh ta: ”Em ngươi đâu?”

 

”Nếu” quyết định ở đồng trinh ”TỪ KHI truyền Tin” THÌ Mẹ CHỈ đồng-trinh-THỂ-LÝ. Quyết tâm ở đồng trinh KHI bắt đầu có trí khôn THÌ đó mới là đồng-trinh-HỒN-XÁC. Nơi Mẹ, cả HAI!

 

Vì thế, Giáo Hội mới dạy trong Kinh Nhật Khóa: ”Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Nữ Vương cách Thánh đồng trinh. Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh. Chúa Trời XUỐNG ƠN THỦ TIẾT ĐỒNG TRINH vì Mẹ cực tốt, Chúa Trời bề trên, dưới có bậc nào dám ví tày Mẹ!”

 

Giáo Hội còn dạy: ”Mẹ Thiên Chúa là Hôn Thê của Thánh-Giuse-rất-trinh-bạch.” Thánh Nhân RẤT trinh bạch (très chaste) có nghĩa là Ngài giữ gìn sự TINH KHIẾT của thân xác, kiêng tất cả hành vi và mọi tư tưởng về tình dục.

 

”Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng và để cứu rỗi chúng tôi” thì chẳng lẽ Chúa Giêsu-Kitô KHÔNG ”làm nên” được ”Tân Thánh Điện” để Ngài NGỰ vào và Thánh Dưỡng Phụ Giuse rất tinh bạch cả hồn và xác để Chúa được ẵm, hôn, cưng chìu, nuôi nấng hay sao? Kinh cầu trong Nhật Khóa dạy: ”Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Ông Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.”

 

Chẳng có SỰ THÁNH nào mà Chúa Giêsu không làm TRƯỚC được cho Mẹ và Dưỡng Phụ của Ngài VÌ Ngài Toàn Năng, phi thời gian và phi không gian.

 

Đức Quốc, 14.7.2015 (Viết vào Ngày Quốc Khánh của nước Pháp.)

Đaminh Phan văn Phước