Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Mt 8,5-17

 

Lời Chúa:

“Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 8,13)

Câu chuyện minh họa:

Thầy Gamlien có kể câu chuyện như sau:

Một ngày nọ, tôi đang đi thuyền trên biển thì gặp một cơn bão lớn. Tôi thấy chiếc thuyền nhỏ đang chìm. Tôi thực sự lo lắng vì biết trên thuyền có vị giáo sĩ sẽ gặp nguy hiểm và có thể bị chết. Tôi bắt đầu than khóc cho sự mất mát của một nhà hiền triết khôn ngoan và công chính. Nhưng khi thuyền vừa cập bến, tôi được chính giáo sĩ khôn ngoan đó ra đón. Ông ngồi trước mặt và cùng tôi thảo luận về Kinh Thánh. Tôi quá vui mừng hỏi xem ai đã đến cứu ông thoát khỏi cơn bão. Ông trả lời: Chúa đã để trước mặt tôi một tấm ván từ một chiếc tàu khác vỡ ra, tôi bám vào đó và thoát chết.

Suy niệm:

Viên đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay thật là đặc biệt, ông lại quan tâm đến đầy tớ của mình, không như những người chủ khác đối xử với nô lệ. Ông xin Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài để cứu sống tên đầy tớ, và nhờ đức tin mà Chúa đã cứu sống tên đầy tớ của ông. Phải chăng tin là Chúa sẽ thực hiện những điều mình xin? Thật vậy, giấy thông hành để vào Nước Thiên Chúa chính là đức tin chứ không hẳn là công dân Nước Thiên Chúa mới được vào.

Dựa vào lòng tin của viên đại đội trưởng người ngoại giáo này mà Đức Giêsu loan báo ơn cứu độ cho dân ngoại. Ông tuyên xưng đức tin cách thành thật, đơn sơ và khiêm nhường chứ không ỷ quyền thế mà ra lệnh cho Chúa phải chữa bệnh cho đầy tớ mình. Qua đó, chúng ta cũng tự vấn bản thân, tôi đã sống đức tin như thế nào? Tôi có làm phát triển niềm tin ấy chưa?

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con và xin cho con biết sống giá trị đích thực của Tin Mừng, vì con tin rằng chỉ có Chúa mới là điểm tựa duy nhất của đời con.

Têrêsa Mai An