Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Lễ thánh Phêrô-Phaolô Tông Đồ

Mt 16,13-19

 

Lời Chúa:

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa  hằng sống” . (Mt 8,26).

Câu chuyện minh họa:

Hôm nay, Giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Thánh Phêrô làm nghề chài lưới, tên thật là Simon là anh của An-rê. Một hôm, đang lúc Chúa Giêsu ở bờ hồ Ghen-nê-sa-rết, dân chúng kéo đến nghe Người giảng đông quá. Người Thấy Simon đang giặt lưới dưới thuyền thì xuống thuyền ông ngồi và giảng dạy cho dân chúng. Giảng xong, Người bảo ông chèo thuyền ra khơi đánh cá. Mặc dầu đã thức suốt đêm mà không bắt được con cá nào, nhưng ông vẫn vâng lời Chúa, chèo thuyền ra khơi thả lưới. Đến lúc kéo lên, lưới đầy cá. Ông quá khiếp sợ, nhưng Chúa bảo: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá”. Từ đó, thánh Phêrô đi theo Chúa, trung thành theo Chúa cho đến chết.

Thánh Phaolô, có tên là Sao-lê ở Tác-xê. Có thể nói, đây là một con người rất đặc biệt, từ bắt đạo trở nên vị giảng đạo sốt sắng nhiệt thành và đem Chúa đến cho lương dân, nên được gọi là “Tông đồ dân ngoại. Ngài rao giảng đạo Chúa, ra đi khắp nơi kêu gọi mọi người tin theo Chúa, chịu rất nhiều gian nan, thử thách và bách hại vì Chúa, sau cùng được phước tử đạo vào khoảng năm 67.

Thánh Phêrô và thánh Phaolô, là cột trụ đức tin vững chắc xây dựng ngôi nhà Giáo hội ở trần gian.

Suy niệm:

Thánh Phêrô và Phaolô hai tính khí, hai nhân cách khác nhau: một người xuất thân từ dân chài, thật thà chất phát. Một người xuất thân là người tri thức và là công dân của Rôma. Thế nhưng hai người lại có chung một cuộc gặp gỡ của niềm tin, dấn thân và rao giảng cho niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Và cũng chính nhờ vào cuộc gặp gỡ này, thánh Phêrô và thánh Phaolô được Chúa chiếm hữu biến đổi để trở nên đá tảng và trụ cột của Giáo hội.

Noi gương thánh Phêrô và thánh Phaolô hôm nay, xin Chúa biến đổi chúng ta mỗi khi gặp Chúa trong niềm tin, để đời sống của chúng ta luôn là chứng nhân cho Chúa Giêsu phục sinh. Amen.

Têrêsa Mai An