Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lc 24,35-48

 

Lời Chúa:

“Sao lại hoảng hốt? sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!…” (Lc 24,38-39)

Câu chuyện minh họa:

Một bề trên tu viện công giáo đến tìm vị ẩn sĩ Ấn giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn và trình bày về tình trạng bi đát của tu viện của ông:

Trước kia tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân từ khắp nơi đến. Trong tu viện không còn chỗ nhận người vào tu hằng ngày đến gõ cửa nữa. Thế mà tu viện bây giờ chẳng khác nào ngôi chùa hoang phế. Nhà thờ vắng lặng, tu sĩ thì leo teo mấy người, cuộc sống thật là buồn tẻ.

Vị bề trên hỏi tu sĩ Ấn giáo cho biết nguyên nhân nào hay tình trạng nào đưa tới tình trạng trên đây. Tu sĩ Ấn giáo ôn tồn bảo: “Các tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn đó là tội vô tình”. Và ông giải thích: “Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong quý vị, mà quý vị không nhận ra Ngài.”

Nhận được lời giải đáp, vị bề trên hớn hở trở về tu viện. Ông tập họp mọi người lại và loan báo cho họ biết Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người trong nhà. Các tu sĩ đều mở to đôi mắt và quan sát nhau. Ai là Đấng Cứu Thế đang cải trang vậy? Nhưng có một điều chắc là một khi Ngài đã cải trang thì không ai có thể nhận ra Ngài được. Mỗi người trong họ có thể là Đấng Cứu Thế.

Vậy là từ đó mọi người đối xử với nhau như là đối xử với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu bầu khí huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Từ khắp nơi người ta lại tìm đến tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ cũng đến xin gia nhập cộng đoàn.

Suy niệm:

Chúa Phục sinh hiện ra với các tông đồ và một số người, họ có nhiệm vụ rao truyền chân lý ấy. Ngày nay, Niềm vui Phục sinh ấy cũng cần được những Kitô hữu loan báo. Không những rao giảng bằng lời nhưng bằng cả cuộc sống, cách sống và với tất cả niềm xác tín Chúa đã phục sinh.

Là Kitô hữu, tôi có nhận ra Chúa Phục sinh trong cuộc đời tôi chưa? Tôi đã loan báo niềm vui Phục sinh ấy như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin hãy khai mở tâm hồn con để con nhận ra Chúa phục sinh trong mọi người anh chị em con, và để con hiểu rằng, qua những khó khăn của cuộc đời con sẽ tiến lên trong niềm hy vọng vì Chúa vẫn đang chờ đón con.

Têrêsa Mai An