Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm Tuần IX Thường Niên

THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,28b-34

 

Lời Chúa:

“Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó” (Mc 12,31).

Câu chuyện minh hoạ:

Một hôm một người hành khách đến thăm một Tân ước viện thuộc dòng thừa sai bác ái do Mẹ Têrêsa Calutta sáng lập. Ông ta nhìn thấy các sơ vừa đem về Tân ước viện một bệnh nhân sắp chết, được tìm thấy đang nằm trên vỉa hè bên một lỗ cống hôi thối và trên mình đầy những chí rận. Ông khách thấy các sơ vui vẻ giúp ông tắm rửa, diệt trừ chí rận với sự ân cần và đầy thông cảm. Sau đó ông đến gặp Mẹ Têrêsa và nói: “Thưa mẹ, khi đến đây con vẫn mang ác cảm và thù ghét đối với Hội thánh. Con nghĩ rằng các linh mục và nữ Tân ước chỉ là những người đạo đức giả! Nhưng giờ đây, con đã loại bỏ tất cả những hiểu lầm và thành kiến lâu nay. Vì tại tu viện này, con đã được chứng kiến tình yêu Chúa được diễn tả cụ thể qua hành động và thái độ của các sơ, khi các chị săn sóc cho một bệnh nhân sắp chết kia. Bây giờ thì con đã xác tín “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Vì nếu không có Thiên Chúa trong tâm hồn, thì chắc các sơ đã không thể có đủ nghị lực để quên mình và xả thân phục vụ cách vô vị lợi những người bệnh tật bất hạnh như vậy!”.

Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các kinh sư chất vấn Chúa Giêsu về các giới răn, thì giới răn nào là trọng nhất: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28). Chúa Giêsu đã xác nhận tình yêu là giới răn căn bản cho đời sống tôn giáo. Vì thế yêu mến Chúa và yêu người là giới răn trọng nhất, như lời Chúa Giêsu nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31).

Lạy Chúa Giêsu, giúp con một khi tin Chúa yêu mến Chúa thì cũng biết yêu mến tha nhân. Amen.

Têrêsa Mai An