Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 12,1-8

 

Lời Chúa:

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” . (Mt 12,8).

Câu chuyện minh họa:

Ngày kia, có một phụ nữ đến van xin hoàng đế Napoléon tha thiết cho con trai của bà. Anh thanh niên đó đã phạm một tội nặng. Lề luật đã rõ rệt. Công lý đòi buộc anh ta phải chết. Hoàng đế quả quyết rằng đảm bảo phải thi hành công lý. Nhưng bà mẹ năn nỉ:

Thưa bệ hạ, tôi đến van xin lòng thương xót của ngài, không phải vì công lý.

Hoàng đế Napoléon trả lời:

Nhưng hắn ta không xứng đáng được thương xót.

Bà mẹ nói: Thưa bệ hạ, nếu nó xứng đáng, thì không cần gọi là lòng thương xót nữa.

Hoàng đế Napoléon đáp: Thôi được. Ta sẽ rủ lòng thương xót nó.

Và ông sai thả người thanh niên đó ra.

Suy niệm:

Việc giữ ngày sa-bat đối với người Do Thái rất quan trọng. Nhưng đối với Đức Giêsu, ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, để giải thoát loài người chứ không phải để ràng buộc. Chúa Giêsu không hủy bỏ luật sabat như người Do Thái nghĩ. Chúa đã đến để mang lại ý nghĩa nguyên thủy của nó: làm điều lành và mang lại sự sống cho con người. Chúa cũng muốn mỗi chúng ta tuân giữ luật Chúa không dựa trên sự khô cứng mà dựa trên tình người để đối xử với nhau.

Xin cho chúng con biết dùng tình thương mà cư xử với nhau hơn là dùng luật để đàn áp và gây khó khăn cho nhau.

Têrêsa Mai An