Quy định mới của Bộ Tuyên Thánh về việc công nhận các phép lạ

Hôm 23 tháng 9, 2016, Bộ Tuyên Thánh đã ban hành các quy định mới chi phối việc điều tra về mặt y khoa các phép lạ liên quan đến các án tuyên chân phước và tuyên thánh

Congregatio-de-Causis-Sanctorum.jpgCác quy định mới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trong việc chấp nhận tính xác thực của một phép lạ, và cũng đặt ra các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn trong việc lập hồ sơ thanh toán cho các chuyên gia tham gia vào các cuộc điều tra.

Trong thông cáo, Bộ Tuyên Thánh cho biết các phép lạ được báo cáo đã “luôn được xem xét với sự chặt chẽ tối đa,”, và từ năm 1743 tất cả các báo cáo đều được xem xét bởi các chuyên gia y tế. Năm 1959, Đức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập các quy tắc cho các ủy ban y khoa chịu trách nhiệm điều tra; những quy tắc này đã được cập nhật dưới thời Đức Thánh Cha Phaolô VI, Gioan Phaolô II, và bây giờ được cập nhật thêm lần nữa bởi Đức Thánh Cha Phanxicô.

Các quy định mới yêu cầu phải có sự đồng thuận của ít nhất 5 chuyên gia y khoa nếu ủy ban điều tra có 7 thành viên. Nếu ủy ban chỉ có 6 thành viên, thì ít nhất 4 người phải đồng ý phê duyệt cấp giấy chứng nhận của một phép lạ. Nếu một trường hợp đã báo cáo bị phủ nhận, thì nó không thể được xem xét lại bởi cùng một ủy ban điều tra; và sẽ không có trường hợp nào có thể được xem xét hơn ba lần.

Các quy định cũng chỉ rõ rằng các chuyên gia y tế được hỏi ý kiến chỉ được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Quy định mới này rõ ràng là để thắt chặt việc kiểm soát tài chính.

Các quy định mới không có tính hồi tố. Những phép lạ đã được chứng nhận bởi Hội đồng Y Khoa sẽ không phải tái xét. Ngoài ra, thông cáo của Bộ Tuyên Thánh khẳng định một lần nữa là Đức Giáo Hoàng có tiếng nói cuối cùng trong việc công nhận một sự kiện đặc biệt có phải là một phép lạ thực sự hay không.

(Đặng Tự Do, VCN 23.09.2016)