Sự chuộc tội giới hạn

Có một thực tế thế này, đôi khi chúng ta vẫn thường nghe một số người rao truyền rằng: Chúa Giê-su chịu chết trên cây thánh giá là chết thay cho tất cả mọi người trên thế giới và chết thay cho từng tội nhân được cứu độ!

Điều này liệu có chính xác không? Kinh Thánh có dạy như vậy không? Hay là Chúa Giê-su chỉ chịu chết thay cho những người được tiền định, định trước cho ơn cứu độ? Bài viết này sẽ cung cấp cho độc giả cái nhìn thấu đáo về sự chuộc tội có giới hạn hay ơn cứu độ giới hạn dựa trên những lẽ thật được bày tỏ từ Kinh Thánh.

 

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về sự chuộc tội mà Kinh Thánh dạy dỗ có nghĩa là gì? Tôi sẽ minh họa ý nghĩa của sự chuộc tội cho các bạn qua câu chuyện sau:

 

Giả thử có một tội nhân nọ bị quan tòa tuyên án luận phạt là phải bị ngồi tù chung thân và người này tự mình không làm gì được để thoát khỏi hình phạt ấy. Tuy nhiên vị quan tòa này có một người con trai duy nhất , anh ta rất nhân hậu và luôn tìm cách giải thoát án phạt mà cha mình đã định luận phạt và tìm cách giúp đỡ cho những kẻ cầu cứu đến anh. Và người bị luận phạt này đã nghe nói về con người nhân hậu ấy và xin sự giúp đỡ từ anh và thế là người con trai của quan tòa đã xin cha mình tha thứ cho kẻ cầu cứu mình. Tuy nhiên vị quan tòa là đấng công thẳng nghiêm minh và kết luận: “Nếu con muốn xin ta tha thứ cho kẻ ấy thì con phải chịu hình phạt thay cho anh ta” và người con đã đồng ý ngồi tù thay, thế là người tội nhân kia được quan tòa kể là trắng án vì hình phạt dành cho anh ta đã được đền bù vì người con của vị quan  tòa đã gánh thay hình phạt cho anh ta.

 

Cũng thế, theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì tất cả mọi người đều là tội nhân và đều xứng đáng bị Thiên Chúa luận phạt phải sa hỏa ngục. Tuy nhiên, vì lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa, Ngài đã sai Con Một ngài đến thế gian để chịu tội thay và Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa đã bằng lòng chịu chết, bằng lòng gánh hỏa ngục thay cho những ai cầu cứu sự giúp đỡ từ Ngài. Thật vậy, Trong sách Phúc Âm Gio-an, Lời Chúa bày tỏ:  “16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Gio-an 3:16-18)

 

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu nói: Chúa Giê-su chịu chết thay cho tất cả mọi người và chết thay cho từng người liệu có chính xác không, có đến từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh không.

 

Thực sự mà nói không một chỗ nào trong Kinh Thánh dạy dỗ rằng Chúa Giê-su chết thay hay chuộc tội cho tất cả mọi người trên thế giới vì nếu như vậy thì có lẽ không ai phải sa xuống hỏa ngục vì ngài đã gánh hỏa ngục thay cho tất cả mọi người rồi còn gì. Nếu ai đó có vẻ dường như tìm thấy điều mâu thuẫn như vậy thì thực sự Kinh Thánh không hề dạy dỗ như vậy, người đó đang lầm tưởng hay hiểu lầm câu kinh văn đó. Vì như câu chuyện minh họa trên, nếu Chúa Giê-su đã gánh hỏa ngục thay cho một người nào đó thì đương nhiên anh ta sẽ không phải sa hỏa ngục nữa vì án phạt đã được đền trả, rõ ràng không có khái niệm đền tội hai lần cho một hình phạt. Do đó chúng ta phải nắm chắc luận điểm sau, đó là: Chúa Giê-su chịu chết VÌ tội lỗi của toàn thể nhân loại chứ không chết THAY cho toàn thể nhân loại.

 

Và Kinh Thánh thực sự dạy dỗ rằng sự chuộc tội là có GIỚI HẠN – Chúa Giê-su không hề chết thay cho những kẻ cứng đầu cứng cổ hỗn xược phỉ báng ngài, những kẻ không thèm quan tâm đến ngài, và những kẻ bất kính không chịu ăn năn sám hối, không hề muốn nhận biết ngài cần đến ngài – Chúa Giê-su không hề đổ máu đào của ngài trên thập tự giá cho những người như vậy.

 

Thật vậy, Lời Chúa bày tỏ trong sách Phúc Âm Mát-thêu, “21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mát-thêu 1:21) – Chúng ta để ý “dân Người” ở đây là ai? Có phải là tất cả mọi người trên thế giới không? Không phải vậy! – “dân Người” ở đây chính là những người tin kính Chúa; họ là những người đã, đang và sẽ nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế trong cuộc đời mình.

 

Theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì những người mà Chúa Giê-su thực sự chuộc tội hay chết thay cho họ thì là những người đã được TIỀN ĐỊNH trước khi tạo dựng thế giới, họ đã có tên trong Sổ Trường Sinh ngay từ thuở ban đầu, có nghĩa là những người này đã được định trước hay là Chúa biết trước. Sự tiền định, định trước hay biết trước của Thiên Chúa đó là một mầu nhiệm mà trí óc con người có giới hạn không thể hiểu được. Thiên  Chúa thực sự biết trước những ai yêu mến ngài từ thuở ban đầu và những ai thực sự yêu mến ngài thì ngài cũng ban ơn cứu độ cho họ.

 

Thật vậy, sự tiền định là điều đã được dạy dỗ ở rất nhiều nơi trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, chúng ta cùng đọc thư của thánh Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô như sau:

 

4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.

5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô”

 

Hay như trong sách Phúc Âm thánh Gio-an Chúa Giê-su cầu nguyện như sau: “9Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Gio-an 17:9) – Rõ ràng ở đây Chúa Giê-su bày tỏ rằng Ngài không cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế gian gồm cả những người sẽ không bao giờ muốn tin kính ngài, ngài chỉ cầu nguyện cho những người mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho người, đó là những người được tiền định từ trước như Kinh Thánh tuyên bố, và như vậy ngài không cầu nguyện cho những kẻ bất kính cứng đầu cứng cổ không muốn nhận biết ngài, không cần đến ngài và không thèm quan tâm đến việc ngài là ai.

 

Kinh thánh cũng dạy dỗ thêm rằng những người đã được tiền định từ trước là những người đã có tên trong Sổ Trường Sinh từ trước khi tạo dựng lên vũ trụ. Thật vậy, chúng ta cùng đọc một số câu kinh văn trong sách Khải Huyền:

 

27 Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào.” (Khải Huyền 21:27) – “thành” ở đây là thiên đàng, là nước trời dành cho những kẻ có tên trong sổ trường sinh.

 

8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.” (Khải Huyền 13:8) – tức là những người không có tên trong Sổ Trường Sinh sẽ thờ lạy “nó” là ma quỷ chứ không thờ lạy Thiên Chúa.

 

Nhiều người cho rằng giáo lý về sự TIỀN ĐỊNH chỉ là một học thuyết gọi là “học thuyết tiền định” – Theo tôi thì sự tiền định là một chân lý vững chắc đến từ Kinh Thánh và được dạy dỗ ở rất nhiều nơi trong Kinh Thánh. Các thánh cũng có nhiều người rao truyền về sự tiền định – chẳng hạn như thánh tiến sĩ Saint Augustine of Hippo – nhà thần học kinh viện lớn nhất của Ki-tô giáo đã từng bàn luận rất rõ trong tác phẩm “Bernard xứ Clairvaux” – Trong tác phẩm này ngài đã giải thích rất rõ về sự tiền định và rằng những người được tiền định là những người sẽ nhận biết Thiên Chúa trong cuộc đời này. Và như vậy sự chuộc tội của Chúa Giê-su có giới hạn và ơn cứu độ thực sự chỉ có giá trị và được áp dụng cho những người được tiền định là những người đã, đang và sẽ nhận biết Chúa họ là những người có khát khao tìm kiếm Chúa và muốn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình – Và dấu hiệu của một người được ơn tiền định theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh đó là những người thích tìm hiểu về Chúa Giê-su, thích có một đời sống thân mật với ngài, yêu mến Lời ngài và vui vẻ nhất là khi làm theo lời ngài phán dặn trong Kinh Thánh. Còn những kẻ hỗn xược ngoan cố bất kính không muốn vâng theo lời ngài dạy trong Kinh Thánh không thèm quan quan tâm ngài là ai, không tôn Chúa làm chủ trong đời sống của mình là dấu hiệu của những người thực sự không được tiền định từ trước và có nguy cơ trầm luân trong hỏa ngục trong tình trạng đắng cay khóc lóc tột độ như Thiên Chúa đã từng cảnh báo trong Kinh Thánh.

 

Như vậy sự chuộc tội giới hạn gắn liền với sự tiền định là điều đã được dạy dỗ ở rất nhiều nơi trong Kinh Thánh và chính thánh Augustine – nhà thần học kinh viện lớn nhất của Ki-tô giáo đã từng rao giảng nên chúng ta không còn phải băn khoăn, không phải nghi ngờ gì về điều này. Và theo tôi thì những ai ra sức rao giảng về “sự chuộc tội giới hạn”, về “sự tiền định” trong Kinh Thánh sẽ thấy hiệu quả vô cùng bất ngờ. Còn gì vui mừng hơn khi chân lý được sáng tỏ cho mọi người, khi Phúc Âm chân thật được rao giảng cho mọi người?!

 

Vũ Thắng