Tại Sao Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn?

Tại sao lại cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình khi chúng ta biết chắc chắn họ sẽ lên Thiên Đàng?

purgatory.jpgChúng ta biết rằng Thiên Chúa giữ cho con cái Ngài thân thiết với Ngài, và nếu ai chọn Ngài thì cuối cùng sẽ được vào Thiên Đàng. Giáo lý Công giáo dạy: “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng” (số 1030).

Luyện Hình không là hình phạt
nhưng là sự bù đắp những gì chúng ta cần sau khi chết. Trên trời, chúng ta sẽ biết tỏ tường vinh quang và uy nghi của Thiên Chúa, nhưng nếu chúng ta chưa hoàn hảo khi chết, chúng ta chưa thể biết được vinh quang đó. Luyện Hình là quá trình mà các linh hồn được chuẩn bị để đón nhận trọn vẹn tặng phẩm là sống với Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, nếu các linh hồn đã đượcchuẩn bị lên Thiên Đàng, vậy tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho họ?

Chúng ta cần tự hỏi một câu hỏi khác: “Nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ thì ai cầu nguyện cho họl?”. Cca1 linh hồn nơi Luyện Hình không thể cầu nguyện cho họ. Họ hoàn toàn phải nhờ vào sự hy sinh và cầu nguyện của những người còn sống – tức là chúng ta. Mặc dù vậy, nhưng chúng ta lại dễ quên họ. Thi thoảng, khi lần Chuỗi Mân Côi, có thể chúng ta có ý định là “cầu cho các linh hồn nơi Luyện Hình”, nhưng ít khi lắm, vậy khi nào chúng ta cầu nguyện cho họ? Thiên Chúa dùng các lời cầu nguyện và mọi hy sinh của chúng ta để thanh luyện các linh hồn, thế nên chúng ta phải quyết tâm cầu nguyện cho các linh hồn hằng ngày.

Chúng ta cần biết rằng các linh hồn nơi Luyện Hình không là những người xa lạ, không liên quan tới chúng ta, mà họ có liên đới với chúng ta. Tất cả chúng ta là các chi thể trong Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô, và chúng ta cũng là các thành viên trong hệ lụy “Các Thánh Thông Công”. Các linh hồn nơi Luyện Hình là huynh đệ với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Họ là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân nhân, bạn bè, hàng xóm,… của chúng ta, kể cả những người chúng ta chưa hề gặp. Các linh hồn không thể làm được gì nữa và chưa được diện kiến Thiên Chúa, họ rất cần chúng ta cầu nguyện cho họ. Họ sẽ bơ vơ nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ. Tất cả chúng ta đều là huynh đệ trong Gia đình Yêu thương của Thiên Chúa, thế nên chúng ta phải thường xuyên và không ngừng cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Ngày Lễ Các Thánh năm 2014, ĐGH Phanxicô đã nói trong một buổi trưa đọc Kinh Truyền Tin: “Truyền thống Giáo hội luôn thức giục chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là dâng lễ cầu cho họ. Đó là các giúp đỡ tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn, nhất là các linh hồn bị bỏ rơi. Nền tảng của việc cầu nguyện cho các linh hồn là tình hiệp thông trong Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô.

Có nhiều cách để chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình. Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ hằng ngày, bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể dâng lễ, hy sinh, hãm mình, và làm việc bác ái để cầu cho họ. Chúng ta cũng có thể dùng lời cầu nguyện của Thánh Gertrude (*). Chúng ta còn có thể viếng nghĩa trang từ 1–8 tháng Mười Một để lãnh ân xá và dành cho các linh hồn nơi Luyện Hình. Hãy nhớ rằng các linh hồn rất cần lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đồng ý giúp họ chứ?

Trong một bài giảng, Thánh Gioan Chrysostom đã nói: “Chúng ta đừng lưỡng lự giúp đỡ những người đã qua đời, hãy cầu nguyện cho họ”.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)

(*) Thánh nữ Gertrude (1256-1302, Dòng Biển Đức, nhà thần bí và nhà thần học) đã cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình và các tội nhân còn sống. Chúa dạy bà lời cầu nguyện có thể giải thoát 1.000 linh hồn khỏi Luyện Hình, và nên cầu nguyện cho các tội nhân nữa. Đ là lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng lên Chúa Cha Máu Cực Thánh của Chúa Con, là Đức Giêsu Kitô, cùng hiệp thông với các Thánh Lễ trên khắp thế giới hôm nay, để cầu cho các linh hồn nơi Luyện Hình, cầu cho các tội nhân ở khắp nơi, cầu cho các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong đất nước con và trong gia đình con. Amen”.