Tái sinh bới nước và Thần Khí để được sống đời đời

(Ga 3, 1-8)

Không ai tự cho mình sự sống tự nhiên, cũng như tự mình trở nên con Thiên Chúa và xứng đáng với hạnh phúc Nước Trời. Tin Mừng theo thánh Gioan cho ta hiểu rằng để trở nên con Thiên Chúa và xứng đáng với Nước Trời, con người phải được tái sinh bởi nước và Thần Khí để đi từ sự sống tự nhiên sang sự sống siêu nhiên như Đức Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).“Nước” và “Thần Khí” mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây ám chỉ bí tích Thánh tẩy hay bí tích Tái sinh. “Nước” tượng trưng cho sự sống, nhưng cũng tượng trưng cho sự chết. Hình ảnh này đã được nhắc đến nhiều trong Cựu Ước. Bởi vậy, Nước Thánh tẩy tượng trưng cho Mầu Nhiệm Vượt Qua: được rửa tội là cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Người (Rm 6, 3-11). Chính vì thế, nhờ bí tích Thánh Tẩy con người được sinh ra trong đời sống mới. Sự tái sinh ở đây theo nghĩa là mang lại cho con người sự sống đời đời nhờ kết hợp mật thiết với Chúa “được thông phần vào bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1, 4) và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần (1 Cr 6, 19).

Mặc dù được tái sinh trong phép Thánh tẩy, song các kitô hữu còn phải chiến đấu cả đời để trở nên tinh tuyền như Đức Kitô vì sự tái sinh luôn đòi chúng ta vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách và gian khổ. Bởi lẽ, “tái sinh” là chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi, để trở nên con người mới, con người để cho Thần Khí hướng dẫn và bước đi trong ánh sáng vì chính Thần Khí mới làm cho chúng ta trở nên “con cái Thiên Chúa” (Rm 8,15), chứ không phải là xác thịt, như chính Chúa Giêsu đã nói: “Cái bởi xác thịt thì sinh ra xác thịt; cái bởi Thần Khí thì sinh ra Thần Khí” (Ga 3,6). Tuy nhiên, thành thực mà nói không ít người trong chúng ta được mang danh là Kitô hữu, nhưng luôn tự khép mình lại, tự công chính hóa, theo đuổi những ý tưởng lệch lạc, chiều theo đam mê dục vọng chứ không mở lòng ra cho Thần Khí chiếm hữu. Làm như thế là chúng ta đã mở đường cho ma quỷ lèo lái, đẩy đưa ta ra xa đường lối dẫn vào Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, nhờ ơn tái sinh của bí tích Thánh tẩy, Chúa đã cho chúng con được đồng tâm hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, được liên kết với nhau như những chi thể trong cùng một nhiệm thể duy nhất. Xin cho mỗi ngày chúng con ý thức được sự hiện diện đích thật của Chúa, để chúng con biết sống đoàn kết yêu thương nhau, ngõ hầu giúp cho những người chưa biết Chúa có thể nhận ra Chúa nơi mỗi người chúng con để họ có thể tin mà xứng đáng lãnh nhận hạnh phúc cứu độ. Amen!