Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XV Thường niên năm B

 

Ngày 12 tháng 07 năm 2015

Phúc Âm Mc 6, 7-13

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã ý thức trách nhiệm và sứ mạng của mình, ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho một dân tộc, một nhóm người, hay một số dân được ưu tuyển nào. Nhưng ơn cứu rỗi thuộc về mọi người: mỗi người đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa và mỗi người đều có bổn phận thực hiện sứ vụ rao giảng, qui tụ, đi tìm con chiên lạc và đưa chúng vào đồng cỏ xanh tươi, vào ràn chiên duy nhất của Chúa. Sứ mạng này, Chúa Giêsu cần nhiều người tiếp nối vì tính cách khẩn thiết của việc loan báo Tin Mừng.

Loan báo Tin Mừng Đức Kitô là một nhiệm vụ quan trọng, cao cả, nên Chúa đòi hỏi nơi các môn đệ một sự “đi ra” trọn vẹn, một sự phó thác tuyệt đối vào Chúa. Các môn đệ phải ra đi với phong cách thanh thản, không lo âu, không bồn chồn, không bối rối, kèn cựa. Các môn đệ phải vượt lên trên mối bận tâm đến bao bị, tiền bạc, vật chất. Các môn đệ được mời gọi hy sinh tất cả cho sứ mạng truyền giáo, v.v … Các môn đệ chỉ làm công việc của Thiên Chúa mà thôi.

Khi sai các tông đồ đi rao giảng, Chúa đã ban quyền cho các ông để các ông thực hiện sứ vụ. Giáo Hội và mỗi người chúng ta cũng thế. Chúng ta được sai đi để rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, giới thiệu một trật tự thế giới mới. Nhưng liệu sứ mạng Chúa Giêsu trao cho mỗi người và những lời căn dặn chí thiết của Chúa Giêsu có được chúng ta quan tâm đúng mức khi thực hiện không?

Tin Mừng yêu thương của Chúa Giêsu có được rao giảng cách sống động nơi đời sống của chúng ta không hay các sứ giả của Chúa chỉ nói một cách hời hợt. Và đời sống của những chứng nhân Tin Mừng chỉ minh chứng những điều không thuộc về Chúa Giêsu.

Giáo Hội là Giáo Hội truyền giáo và mọi người đã ý thức sứ mạng cao cả ấy chưa?

Loan báo Nước Trời, trình bày một trật tự mới có theo ý Chúa hay người được sai đi chỉ muốn củng cố uy tín cá nhân, tên tuổi của mình hay của tập thể?

Để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, môn đệ của Chúa sẽ phải đối diện với những thử thách, bên trong cũng như bên ngoài. Nhưng nếu gắn bó với Chúa, người môn đệ sẽ vượt thắng tất cả vì mọi lời rao giảng chỉ có giá trị khi chúng bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, khi chúng khởi đi từ lòng can đảm, tin tưởng khiêm hạ của người môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn có tâm hồn sẵn sàng, trái tim nhạy cảm để mau mắn rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh