Thánh Kinh bằng hình: CN IV Phục Sinh năm B

 Ngày 26 tháng 04 năm 2015

Phúc Âm: Ga 10, 11-18

“Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” 

Đức Giêsu mạc khải cho người Do Thái biết Ngài là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài đến để gánh tội nhân loại, cứu vớt con người và ban cho con người hạnh phúc. Ai muốn đến với Cha Ngài phải ngang qua Ngài. Hơn cả những mong đợi mà các ngôn sứ đã loan báo, Ngài là chủ chăn đích thực và nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Ngài cứu độ, hy sinh mạng sống cho mọi người, mọi dân tộc, cả nhân loại chứ không chỉ có dân Do Thái ( Ga 10, 14-16 ). Mình Máu Chúa là bằng chứng hùng hồn nhất nói lên tình thương cao vời, vô bờ vô bến của Chúa đối với nhân loại, đối với con người. Máu của Ngài đổ ra để đem lại ơn tha tội cho muôn người, cho tất cả mọi người.

Người chăn chiên tốt lành cho thấy cái cốt lõi tình yêu của mình. Tình yêu không chung chung mà Đức Giêsu yêu từng người, gọi tên từng người vì Ngài biết hoàn cảnh của từng con người, từng con chiên. Ngài biết hoàn cảnh bi đát của con người:” đàn chiên không người chăn dắt ( Mt 9, 36 ), những con chiên lạc ( Lc 15, 4-7 ), chiên tản mác, cần được qui tụ lại” ( Ga 11,52 ). Đức Giêsu muôn thời vẫn mời gọi các bạn trẻ hiến thân theo chân Ngài. Ngài luôn cần đến những mục tử tốt lành, noi gương Ngài và phục vụ như Ngài. Ngài luôn mời gọi nhân loại cầu xin để có những mục tử tốt lành, biết hy sinh, xả kỷ, biết can đảm, quảng đại, thánh thiện, những mục tử luôn biết quên mình, biết sống hòa đồng, đạo đức, những mục tử luôn đặt lợi ích của đàn chiên trên lợi ích cá nhân, những mục tử “đến để hầu hạ, chứ không đến để được hầu hạ”.

Ngày hôm nay cũng là ngày ơn gọi, xin cho các bạn trẻ biết chọn cho mình một hướng đi, một đích điểm để đời sống của họ trở nên muối, nên men cho đời.

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán:”lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi…”.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh