Thánh PHÊRÔ CANISIÔ, Linh Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ ngày 27.04)

St Peter Canisius SJThánh Phêrô Canisiô sinh năm 1521 tại Nijmegen, nước Hà Lan, trong một gia đình danh giá. Lớn lên, ngài được gia đình gởi đi học tại Kohl, nước Đức. Nghe nói về chân phước Phêrô Favre là một linh mục thánh thiện, ngài tìm đến gặp, rồi tập Linh Thao và vào Dòng Tên năm 22 tuổi. Ngay sau đó, ngài được coi là một thủ lãnh của giới Công Giáo tại thành phố Kohl, đương đầu với những người muốn lập một Hội Thánh ly khai. Ngài thụ phong linh mục năm 25 tuổi, và năm sau tham dự Công Đồng Trentô với tư cách là nhà thần học của Hồng Y Tổng Giám Mục Augsburg, miền Nam nước Đức.

Năm 1548, ngài được thánh Inhaxiô gọi về Rôma để hoàn tất chương trình huấn luyện. Năm 1549, ngài được gởi đến đại học Ingolstadt, miền Nam nước Đức. Từ đây, ngài đã đi qua hầu như cả miền Nam nước Đức, miền Bắc Thụy Sĩ, toàn nước Áo, nước Séc và nước Ba Lan, để củng cố đức tin Công Giáo bị lay động vì không được nuôi dưỡng mà lại bị tấn công do các luồng tư tưởng ly khai. Ngài đã soạn bộ Giáo Lý thời danh trong Hội Thánh, có ảnh hưởng khắp nơi cho đến Công đồng Vaticanô II. Để đào tạo hàng lãnh đạo Công Giáo về đạo cũng như về đời, ngài thiết lập 20 học viện khắp nơi, làm môi trường huấn luyện về giáo lý và đức hạnh Công Giáo. Nhờ vậy, nhiều vùng đã đứng vững trong đức tin, và phong trào canh tân lớn mạnh trong Hội Thánh.

Ngài qua đời tại Fribourg, nước Thụy Sĩ, ngày 21 .12.1597. Ngài được Đức Thánh Cha Piô XI tuyên thánh và ban danh hiệu thánh sư năm 1925. Cùng với thánh Bôniphaxiô, ngài được gọi là ‘Tông đồ nước Đức’.

Lạy Thiên Chúa, để bảo vệ đức tin Công Giáo, Cha đã làm cho thánh linh mục Phêrô Canisiô trổi vượt về nhân đức và giáo thuyết. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin Cha thương ban cho những ai đang tìm kiếm chân lý được vui mừng biết Cha là Thiên Chúa của họ, và xin cho dân Cha được kiên vững tuyên xưng niềm tin vào Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.