Thánh Thể: Nguồn nuôi dưỡng đức tin (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 1. Thánh Thể: Nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của Giới trẻ – ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Gx. Khiết Tâm 21.5.2005)

2. Đức GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giải đáp thắc mắc của Giới trẻ