Thiên Chúa có thể vừa công bằng mà vừa thương xót cùng lúc?

Không có lòng thương xót không công bình. Đây là mối tương quan được hiểu giữa hai thực tại dường như không thể hòa giải mà Đức Thánh Cha đã giảng trong Năm Thánh này.

THUONGXOT.jpg

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Thiên Chúa không muốn kết tội bất cứ ai.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Ngày 03 tháng 02 2016

“Không, Thiên Chúa muốn cứu Phi-la-tô, và thậm chí cả Giu-đa. Tất cả mọi người! Thiên Chúa của Lòng Thương Xót muốn cứu tất cả, điều thách đố ở đây là chúng ta có để cho Thiên Chúa bước vào trái tim chúng ta hay không mà thôi.”

Mặt khác, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng việc bị gắn chặt với luật lệ có thể gây ra những bất công nghiêm trọng. Công lý mà không thương xót chỉ đơn thuần là trả thù hay đạo đức giả mà thôi. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Tin Mừng cho thấy các nhà làm luật đã hành động theo cách này.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

“Con đường của sự sống gắn liền với luật này sẽ khiến họ xa rời tình yêu và công lý Họ đi theo luật, nhưng bỏ quên công lý. Họ theo luật, nhưng lãng quên tình yêu. Họ là những kiểu mẫu điển hình. Và Chúa Giêsu đã dành một từ cho những người như thế: kẻ đạo đức giả.”

Trong trọng sắc dành cho Năm Thánh của mình, Đức Thánh Cha nói rằng công lý không phải là cùng đích, là điểm đến, nhưng là một bước hướng tới sự thống hối. Chính bước rất quan trọng này cho phép mọi người kinh nghiệm về sự tha thứ, sự dịu dàng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chuyển dịch: Trần Đỉnh, SJ

Nguồn: Romereports.com

(dongten.net 04.12.2016)