Thiên thần bản mệnh được ban cho chúng ta khi nào?

Thiên thần bản mệnh xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh, chẳng hạn trong sách Giuđitha “Thiên thần của Chúa là người bảo vệ tôi” (Gđt 12,20). Đức Chúa Giêsu cho các môn đệ Người biết rằng Thiên thần bản mệnh hiện hữu khi nói về việc bảo vệ trẻ em, “Anh em chớ khinh thường một trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy cho anh em biết rằng trên trời các thiên thần của họ hằng chầu ngắm trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10). Nhưng kể từ lúc nào thì Thiên thần bản mệnh được ban cho con người?


Kết quả hình ảnh cho feast of the guardian angelsMặc dù không được minh nhiên nói đến trong Kinh Thánh, nhưng tất cả các nhà thần học và Giáo Phụ đều tin rằng tất cả mọi người, dù là người tin Chúa hay không, đều được ban cho một Thiên thần hộ thủ. Đức Giáo Hoàng Piô XII nói rằng: “Mỗi người, bất kể bé mọn đến đâu, đều có một vị Thiên thần trông coi.” Điều này phù hợp với quan niệm của Kinh Thánh, lời dạy của Thánh Tôma Aquinô, Basiliô, Giêrômêô và các kinh nghiệm ngoài Kitô giáo về các sự phù hộ của một hay một nhóm nhân vật thiêng liêng nào đó.

Thiên thần bản mệnh được chỉ định cho chúng ta khi nào?

Một đề cập chính thức duy nhất về thời điểm Thiên Chúa chỉ định Thiên thần bản mệnh cho chúng ta xuất hiện trong Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG), số 336 rằng: “Từ khởi đầu đến cái chết, cuộc đời con người luôn được bao bọc bởi sự quan tâm và chuyển cầu của các đấng. Bên cạnh mỗi tín hữu là một Thiên thần trong tư cách người bảo vệ và mục tử dẫn dắt người ấy đến sự sống.”

Các nhà thần học thậm chí đã tranh luận hàng thế kỷ về vấn đề này. Ví dụ, Thánh Giêrômêô đã nói: “linh hồn người ta quý giá chừng nào, vì mỗi người từ khi sinh ra đều đã có một Thiên thần được trao sứ mệnh bảo vệ.”

Mặt khác, Thánh Ansenmô nói: “Mỗi linh hồn được phó thác cho một Thiên thần từ thời điểm nó được hiệp nhất với thân xác.” Mặc dù nhiều nhà thần học khác còn bàn cãi về chuyện này, nhưng nó được chấp nhận rộng rãi hơn. Một tài liệu của Toà Thánh năm 1987 nói rằng: Ngay khi thân xác được thụ thai, linh hồn của nó đã được bàn tay Thiên Chúa tác dựng hầu như lập tức.

Như thế, Thiên thần bản mệnh được ban cho con người khi người ta vừa được thụ thai. Đây không phải là tín điều, nhưng là một niềm tin phát xuất từ tín điều về Thiên thần bản mệnh.

Bên cạnh đó, giả sử Thiên thần bản mệnh chưa được ban cho thai nhi khi em vừa được mang trong lòng mẹ, thì cũng có Thiên thần hộ thủ của mẹ sẽ theo dõi hài nhi của bà ấy.

Dù chúng ta có nhận thức được hay không, ngay từ khi sự sống chúng ta bắt đầu, chúng ta đã được bao quanh bởi các Thiên thần trên trời, người không ngừng hăm hở kéo chúng ta khỏi mọi sự dữ tâm linh và hãm hại thể lý. Nhưng chúng ta cũng có toàn quyền để cho phép các Thiên thần bảo vệ ta hay ngăn cản các vị. Đó là một mầu nhiệm sâu thẳm, điều mà có lẽ suốt đời ta cũng chưa nắm rõ được cho đến khi đến cõi vĩnh hằng và được diện đối diện với Thiên thần bản mệnh của chúng ta, một người mang đến đầy cảm giác bình an và bảo đảm với một vẻ đẹp thuần khiết.

Theo Aleteia

Gioakim Nguyễn biên dịch