Thư Ngỏ Của Quý Cha Phụ Trách Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long

XKính Quý Cha, Quý Bề Trên, Vp xin gởi đến Quý Cha , Quý Bề Trên: Thư ngỏ của Quý Cha phụ trách Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long nhân ngày Cầu Nguyện cho Ơn Gọi (CN IV Phục Sinh) sắp tới. Xin Quý Cha hướng dẫn và kêu gọi giáo dân trong Họ Đạo thêm lời cầu nguyện và quảng đại ủng hộ cho công việc đào tạo linh mục tương lai của Giáo Phận.

 

thungo-TieuChungVienPhilipheMinh