Tin Thờ Thánh Thể

Mỗi lần Chầu Thánh Thể là mỗi là ta được nghe câu hát “ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”. Tại sao lại phải lấy đức tin bù lại? Làm sao để tin rằng Tấm Bánh trên bàn thờ chính là Chúa Giêsu đang hiện diện? Và tin vào sự hiện diện của Chúa ta phải sống thế nào?

 

  thanhthe-Tin Thờ Thánh Thể 

 Trước hết, phải nhìn nhận rằng Bí tích Thánh Thể là Bí tích cao trọng hơn hết vì chính Chúa ban chính con người của Ngài cho chúng ta, nhưng lại là Bí tích đòi hỏi ta phải giục lòng tin nhiều nhất. Cũng tấm bánh này, cũng màu sắc này, cũng mùi vị này nhưng sau lời truyền phép của linh mục đã trở thành Mình và Máu Chúa. Đâu là điểm tựa cho niềm tin này? Giở lại Kinh thánh khi Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, thánh Maccô thuật lại như sau: “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. “Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”. Khi Chúa Giêsu thực hiện hành vi này Ngài không nói: đây là đại diện cho mình Thầy, là hình ảnh mình Thầy mà Chúa nói: Đây là Mình Thầy. Tức là tấm bánh mà Chúa Giêsu cầm trên tay và con người của Ngài là một hay nói cách khác tấm bánh đã trở nên Mình Chúa. Và cũng cùng một nghi thức ấy khi Chúa Giêsu cầm chén rượu và trao cho các tông đồ. Vấn đề đặt ra ở đây là Chúa Giêsu có thể làm được điều đó không? Hỏi câu này xem ra có vẻ như thừa nhưng cũng phải biết rằng Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự cho nên việc cho tấm bánh, cho chén rượu trở nên Thịt và Máu Ngài là việc quá dễ dàng.

Sau khi đã thực hiện Bí tích tình yêu thì Chúa lại truyền cho các tông đồ cũng như cho những người môn đệ khi Người lập Bí tích Truyền Chức Thánh “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”,có nghĩa rằng khi anh em cử hành lại cử chỉ này thì chính Thầy sẽ hiện diện như lại Thầy đang hiện diện đây. Niềm tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể không phải là một niềm tin mơ hồ nhưng là một thực tại, một dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của Chúa.

Tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể mang lại cho ta niềm vui khi được ở thật sự bên Chúa khi chúng ta dâng Thánh lễ, viếng Chúa… ta biết rằng chính Chúa đang ở cùng ta, nói chuyện với ta, nhìn thấy ta, đồng cảm với những vui buồn sướng khổ.

Tin vào Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đem lại cho ta sự bình an thật sự. Ở bên Chúa, nghe Chúa dạy bảo, quyết tâm thực hành Lời Chúa chính là sống theo Thánh Ý Chúa. Chúa là Đấng quyền năng, là Vua Cả trời đất mà nay đang hiện diện bên ta, nâng đỡ ta thì có gì mà có thể làm ta không dám tiến bước trong hành trình đức tin. Thánh Phaolô nói “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8, 31).

Tin vào Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta nên giống Chúa và dấn thân phục vụ anh em. Vì yêu thương Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho con người trong hình trình về nhà Cha thì những ai được mời gọi lãnh nhận Bí tích tình yêu cũng phải biết sống tình yêu, yêu anh em, yêu thương đồng loại, những người bị loại trừ theo hình ảnh của Chúa Giêsu. Chiêm ngắm, lãnh nhận Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh thể, nhớ lại những việc Chúa Giêsu đã làm khi còn tại thế còn đưa ta đến những đáp ứng tâm linh đạo đức. “Nếu là Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ hành xử thế nào?” là câu hỏi mà mọi người tín hữu chúng ta phải luôn tự đặt cho mình để ta được nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gia tăng niềm tin để chúng con luôn tin tưởng vững vàng vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể nhờ đó đời sống của chúng con luôn được hạnh phúc, an vui vì cảm nhận Chúa luôn ở bên chúng con và xin cho chúng con biết quyết tâm sống đẹp lòng Chúa, nên giống Chúa. Amen.