Tòa Thánh Vatican hoan nghênh chương trình hạt nhân của Iran trong một trạng thái tích cực

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, SJ, đã đưa tuyên bố sau, vào buổi sáng ngày 14 tháng 7, liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran:


“Thỏa ước về chương trình hạt nhân của Iran được xem là một một trạng thái tích cực của Tòa Thánh. Nó tạo một kết quả quan trọng của các cuộc đàm phán được thực hiện cho đến nay, mặc dù những nỗ lực còn tiếp tục và cam kết về thành phần của tất cả các bên tham gia là cần thiết để mang lại kết quả. Hy vọng rằng kết quả này sẽ không giới hạn trong lĩnh vực của chương trình hạt nhân, mà có thể cần được mở rộng hơn nữa.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS