Triển lãm: ĐGH Gioan Phaolô II và Do Thái

Bùi Chu, 28/07/2015 (gpbuichu.org) – « Một sự chúc lành hỗ tương giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và dân tộc Do thái », đó là chủ đề của triển lãm theo hoạch định sẽ diễn ra ở Vatican từ ngày mai cho đến ngày 17/09/2015. Triển lãm đã được giới thiệu ban đầu ở Cincinatti, Hoa Kỳ ngày 18/05/2015, nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của ngài, tức chưa đầy một tháng sau khi qua đời với ý định tỏ lòng kính trọng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
 
Triển lãm đã được thực hiện và tài trợ bởi nhiều trường đại học cổ súy cho việc phát triển đối thoại liên tôn như là nguồn tiến bộ con người.  Sau Roma, các nhà tổ chức hy vọng sẽ giới thiệu triển lãm này ở thành phố Krakow, nơi mà Đức Thánh Cha đã làm Tổng Giám Mục. Triển lãm chỉ ra tiến trình xích lại gần nhau giữa Công Giáo và Do Thái giáo, sự nhìn nhận và đối thoại được bắt đầu bởi tuyên ngôn trong công đồng Nostra Aetate, những nguyên tắc không được phân biệt đối xử cũng như những nguyên tắc về tình huynh đệ.
 
Triển lãm được tổ chức bởi bốn lĩnh vực với các phương tiện trợ giúp như : hình ảnh, video, ghi âm và các tài liệu và thiết bị tương tác để minh họa cho sự tiến triển hướng về những người mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II đã gọi họ là những người anh cả của chúng tôi khi ngài thăm hội đường Do Thái  ở Rôma ngày 13/04/1986 : trước hết là người thanh niên trẻ Karol Watyla  ở Wadowice và người bạn sinh thời của ngài Jerzy Kluger, mối quan hệ giữa Công Giáo và Do Thái giáo ở Ba Lan trong những năm 1920-1930 ; tiếp đến là những năm đại học ở Krakow, nơi mà Đức Thánh Cha làm việc miệt mài trong việc tiếp xúc với những người bạn Do Thái của ngài, mà họ bị đối xử một cách ghê rợn bởi thảm họa tiêu diệt có hệ thống của Đức Quốc Xã ; và sau cùng, đời sống linh mục và giám mục của Đức Thánh Cha, cũng như sự tham dự công đồng và những mối tương quan của vị Tổng Giám mục Krakow với cộng đồng Do Thái địa phương.
 
Điểm cuối cùng đặt trọng tâm vào giai đoạn giáo hoàng, chuyến thăm viếng hội đường và chuyến tông du năm 2000 ở Giêrusalem mà Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước bức tường Than Khóc để xin Chúa tha thứ cho những hành xử sai trái đối với những người Do Thái, đồng thời tái khẳng định tình huynh đệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Dân Giao Ước của Thiên Chúa.
 
Đinh Đoài