Trực tiếp: Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng tại G.x Bến Hải lúc 18h00 ngày 7/12/2016 (LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng)

Buổi tĩnh tâm Mùa Vọng tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp. do LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 7/12/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì