Trực tiếp: Đêm Thánh ca mừng Giáng sinh tại G.x Bến Hải lúc 19h00 ngày 21/12/2016


Đêm Thánh ca mừng Giáng sinh tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp  vào lúc 19h00 ngày 21/12/2016

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng xem trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì