Trực tiếp: Thánh lễ các Thánh Nam nữ tại G.x Tân Thông, Gp Phú Cường lúc 05h15 ngày 1/11/2016

Thánh lễ các Thánh Nam nữ do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 05h15 thứ Ba ngày 1/11/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì