Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Mỹ 15giờ00 ngày 14/12/2016

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Mỹ – Giáo hạt Hốc Môn do LM Antôn Trần Thanh Hà (SVD) Chủ tế vào lúc 15giờ00 thứ Tư ngày 14/12/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Photo:

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì