Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót của Giáo hạt Tân Sơn Nhì lúc 15:00 ngày 06/02/2024

Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót của Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Lúc 15giờ00 ngày 06.01.2024. tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hương. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-