Trực tiếp Thánh lễ mừng bổn mạng CĐ LCTX G.X Tân Mỹ tại G.x Tân Mỹ 17giờ30 ngày 5/10/2016

Vào lúc 17giờ30 ngày 5/10/2016. Tại Thánh đường Giáo xứ Tân Mỹ, Giáo hạt Hốc Môn sẽ long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Faustina Kowalska cũng là Bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Mỹ. Do L.M Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng (Hạt trưởng Hạt Hốc Môn) chủ tế.

Chương trình

16 giờ 30: Đón tiếp

17 giờ 00: Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót

17 giờ 30: Thánh lễ đồng tế do L.M Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng chủ tế.

  • Giảng lễ: Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì