Trực tiếp: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại G.x Tân Thái Sơn lúc 16h00 ngày 25/12/2016 (LM Roco Nguyễn Duy)

Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại G.x Tân Thái Sơn – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Vào lúc 16giờ00 ngày 2512/2016  do Linh mục Roco Nguyễn Duy chủ tế. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.

Quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì