Trung Quốc đại lục có 112 giám mục, 99 vị đương nhiệm

Số giám mục thuộc Giáo hội ‘công khai’ nhiều hơn gấp hai lần số giám mục thuộc Giáo hội ‘bí mật’
 
Theo thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo Trung Quốc do Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh của giáo phận Hồng Kông biên soạn cho thấy số giám mục “công khai” hay giám mục được chính quyền công nhận nhiều hơn gấp hai lần số giám mục thuộc cộng đồng không được chính quyền thừa nhận hay “bí mật”.
 
Tạp chí Tripod của trung tâm Quý Xuân 2016 phát hành một loạt số liệu thống kê về Giáo hội Công giáo Trung Quốc năm 2015.
 
Theo Tripod, Trung Quốc đại lục có 112 giám mục, trong đó có 99 vị đương chức và 13 vị không làm thừa tác vụ.
 
“Không làm thừa tác vụ đồng nghĩa với các vị đã nghỉ hưu hay bị buộc nghỉ hưu”, Anthony Lam Sui-ki, trưởng ban biên tập của tờ Tripod giải thích với ucanews.com.
 
Số liệu năm 2015 cho thấy có 70 giám mục làm việc cho cộng đồng Giáo hội công khai, nhiều hơn năm 2014, 11 vị. Cộng đồng Giáo hội bí mật có 29 vị, giảm 13 vị so với năm 2014.
 
Theo tin cho biết, trong năm 2015 chỉ có Đức Giám mục phó Joseph Zhang Yinlin của An Dương được tấn phong và Đức Giám mục Martin Wu Qinjing của Zhouzhi được bổ nhiệm trong Giáo hội công khai.
 
Trong 9 giám mục mới được tính trong Giáo hội công khai có một số vị trước đây thuộc về Giáo hội bí mật, Lam giải thích.
 
“Một số giám mục không còn nghĩ mình thuộc Giáo hội bí mật nữa, vì thế chúng tôi xem các vị thuộc Giáo hội công khai”, ông nói. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ danh tánh các vị này.
 
Một giám mục bí mật được chính quyền công nhận đồng nghĩa với họ đã đồng ý để chính quyền quản lý.
 
Ơn gọi giảm sút
 
Lam chỉ ra ơn gọi tu trì trong Giáo hội tại Trung Quốc đang giảm sút theo số liệu thống kê số linh mục, nữ tu và chủng sinh.
 
Theo số liệu năm 2015, có 2.500 linh mục và 3.170 nữ tu trong Giáo hội công khai, giảm 100 linh mục và 80 nữ tu so với năm 2014.
 
Về phần Giáo hội bí mật, có 1.300 linh mục và 1.400 nữ tu, giảm lần lượt 100 và 130.
 
Giáo hội công khai có 9 chủng viện trên cả nước Trung Quốc. Số chủng sinh giảm từ 560 người xuống còn 425. Giáo hội bí mật hiện có 10 chủng viện và số chủng sinh giảm từ 300 xuống còn 200 từ năm 2014-2015.
 
Tuy nhiên, có sự thay đổi đáng kể trong số tiểu chủng viện của Giáo hội công khai, trong năm vừa qua có sự gia tăng bất ngờ từ 11 tiểu chủng viện lên thành 20.
 
“Số lượng tiểu chủng viện luôn là vấn đề gây tranh cãi. Người ta có thể tranh cãi về bản chất của một số chủng viện này”, Lam nói.
 
UCAN